HODNOTÍCÍ ZPRÁVA

O ČINNOSTI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU 2017