Končíme

Hned po snídani jsme se utkali ve sportovních soutěžích v táborové olympiádě. Po odpoledním klidu na nás pak čekalo příjemné osvěžení v bazéně. Odpolední jarmark, kde jsme si mohli za získané body "koupit" dárky, byl pak příjemnou odměnou za výkony v celotáborové hře. Večer jsme zakončili náš turnus předáním diplomů a diskotékou.

Všem dětem a vedoucím děkujeme za to, jakou se jim podařilo za těch pár dnů vytvořit skvělou a bláznivou partu, kuchařkám a personálu pak za vzornou péči o naše bříška a překrásný areál hájenky.