Den čtvrtý

Čtvrtý den byl věnovaný Tajemné komnatě, děti to poznaly hned ráno - na zrcadlech se zjevily tajemné nápisy, jako například Tajemná komnata je otevřena, nepřátele dědice mějte se na pozoru!

Následně byl jeden z koleje nalezen ztuhlý a zbylá kolej ho musela oživit tím, že získá pro něj kořen mandragory. Hra byla v podobě šifrovačky z runového písma, které se děti naučily druhý den. Odpoledne děti hledaly první viteál Deník Toma Raddla a baziliščí zub. Jelikož nám ještě vyšel čas, dali jsme si krátké pásmo pohádek, které děti samy připravily. Večer jim přišla zahrát Fantastická osmička.