Den desátý

Poslední desátý den jsme strávili výrobou placek. Každé dítko si mohlo vyrobit jednu svoji originální placku a druhou už připravenou s erbem Haluzické hájenky, kterou si většina z nás nechala svými kamarády podepsat. Ještě před obědem jsme si stihli vyrobit také Lenčiny brýle.

Po obědě jsme hráli úplně poslední hru. Opět jsme se situovali díky pěknému počasí do bazénu. Poté jsme uklidili celý tábor a připravili se na odjezd domů. Večer proběhlo vyhlášení celého školního poháru, vyhrála kolej Bodlopich pod vedením profesorky Anastasii Rigoni.