Den první

Po příjezdu dětí, který byl stanoven do 16:00, se děti seznámily a následně byly rozděleny celkem do osmi oddílů. Po večeři jsme byli projít po okolí ke studánce Bezdýnce, kde jsme měli možnost se osvěžit čistou vodou, a celý den byl završen výzdobou oddílových vlajek. Vlajky se dětem velmi podařily a byly slavnostně zavěšeny ke stropu v jídelně.