Den první

První den byl nejnáročnější, čekalo nás totiž zařazování do kolejí pomocí Moudrého klobouku a první seznámení mezi sebou. Vše ale bylo zvládnuto, a děti se mohly těšit ze svého místa v kolejích - Rudožár, Lunovyj, Obrotlap, Bodlopich, Ploutvobij, Vidospár, Hafomil a Moudrozob. Večer se seznamovaly se svými vedoucími profesory a malovaly kolejní vlajky.