Jedeme dál

Ráno jsme se sešli na louce, kde jsme si zahráli společnou hru, a dopoledne jsme ještě stihli namalovat obrázky křídou na přilehlou silnici. Po obědě jsme se pak opět věnovali nácviku divadla a přípravě kostýmů, protože večer nás čekalo vystoupení našich improvizovaných divadelních souborů. Vše dobře dopadlo - Šemík zachránil Horymíra, Čech dorazil až na Říp a Libuše si vyvolila Přemysla za muže.