PŘIHLÁŠKA NA KROUŽEK

Přihlašování začíná 11.září 2017, dříve zaslané přihlášky nebudou platné.

On-line přihláška vám rezervuje místo v kroužku po dobu 5 dnů.  Závaznou se stává až po uhrazení poplatku. Platbu, prosím, proveďte převodem na účet 212052179/0300, jako variabilní symbol uveďte rodné číslo dítěte, (do poznámky k platbě napište jméno a příjmení dítěte a požadovaný kroužek). Do 30.9.2017 je také nutné přinést podepsanou kompletní papírovou přihlášku, ke stažení bude níže.