TURNUS 11

Dokumenty k táborům najdete zde.

Turnus T11 je vyprodán.

1. 7. 2021

Po včerejším příjezdu a seznámení se s novými kamarády i prostředím tábora jsme zahájili nový den tradiční rozcvičkou. Pak jsme šli na vycházku k Bezdýnce a cestou jsme si zahráli kimovu hru. Naše oddíly v krásných letos zelených tričkách jsme nafotili v okolí hájenky. Dnes nás ještě čeká navlékání korálků, které doplníme postupně sichrhaiskami za splněné úkoly. Držte nám pěsti, ať nám jich přibude co nejvíce. Večer nás ještě čeká povídání s hvězdářem Kájou.

2. 7. 2021

Dnešní den zamíchal s oddíly. Rozdělili jsme se do mixů, oddílů, kde jsou dívky i chlapci různého věku, abychom mohli mezi sebou těžit. Našim první úkolem bylo najít názvy pro naše mixy, označit se společným znakem a vyrobit vlajku. Samozřejmě jsme pokračovali ve sbírání sichrhaizek dovedností. Den jsme zakončili zábavným večerem - Haluzice mají talent.

3. 7. 2021

Dopoledne jsme se utkali ve třech disciplínách: hod  dálky na cíl, boj s míčky a průchod pavučinou. Odpoledne jsme si zahráli hru s netradičním názvem Hajzlbaba. Také jsme zkusili tenisákovou štafetu v rourách. Nechybělo ani koupání s aquaerobikem a celý den jsme ukončili filmovým večerem s filmem Coco.

4. 7. 2021

Fotka posledního mixu a dnešní karneval.

Ráno jsme museli vyluštit zašifrovanou zprávu, nasbírat různé předměty na všehna písmena abecedy (tajemná abeceda). Odpoledne jsme šli na vycházku a plnili různé úkoly (sbíraly květiny do palety, řešili přírodovědný kvíz a snažili se přečíst vtip, jehož slova byla vyvěšena podél cesty. Různé aktivity jsme prokládali koupáním v bazénu. Den jsme ukončili karnevalem.

5. 7. 2021

Dnešní den patřil olympoádě. Po slavnostním zahájení, kdy se zapaloval olympijský oheň, vyvěsila olympijská vlajka a složil slib následovl boj v tradičních i netradičních disciplínách. Vyzkoušeli jsme si lukostřelbu, frisbee, brodění, plavání, kop na bránu, pinkání na pálce, točení kruhem hula- hup, hod na cíl, skok přes švihadlo a zdolání opičí dráhy. Vítězem byl každý, komu se podařilo zdolat všechny disciplíny. Absolutním vítězem se pak stal Aleš B. Zbytek odpoledne byl věnován natáčení krátkých videí na známé reklamy a písničky. Večer proběhlo vyhlášení vítězů olympiády v jednotlivých kategoriích a promítání natočených videozáznamů. Dnešek jsme si fakt užili.

Tady je ještě pár fotek z výletu z nedělního výletu a ještě přehlídka dnešních olympijských vítězů.

6. 7. 2021

Dnes sme si užili bahenní koupele v potoce při přepravě Matyldy, pomalovaného ping - pongového míčku. Také jsme si zaběhali biatlon a zaplavali v bazéně. Odpoledne jsme si pak bazén užili až až. Hráli jsme vodní hry - lovili míčky v bazéně, převlékali trička, zatančili si ve vodě. Stihli jsme si také vyrobit hudební nástroje na večerní táborák a užili s procházku nočním lesem.

7. 7. 2021

Dopoledne jsme vrazili na vycházku a pak hned do bazénu. Odpoledne jsme střídali aktivity naučné-plnění dovednosí pro sichr, sportovní a zábavné s koupáním a hrami ve vodě. Večer se si zatančili a zasoutěžili na diskotéce.

8. 7. 2021

Dnešní ráno po úžasné dikotéce bylo bez rozcvičky. Hurá!!! Jen jsme se trochu protáhli a dopoledne jsme si zahráli hru Ponny expres, kde záleželo jak na rychlosti, tak na vědomostech. Odpoledne jsme zahájili koupáním, pak jsme pro vedoucí připravili aktivity a služby, za které nám platili táborovými penězi, které jsme večer vymenili na velkém bazaru za zboží. Veřer jsme si pak zahráli kolo štěstí, mrkli na všechna videa a fotky z tábora a šli jsme spát.

9. 7. 2021

Poslední den jsme si užívali hodně po oddílech. Hráli jsme hry, sportovali, kreslili a psali na trička, vyráběli butonky....na závěr jsme se sbalili, dostali jsme diplomy a odměny za celotáborvou hru. Večer jsme ukončili diskotékou a zahráli si zábavné převážně taneční hry. Milí rodiče, zítra se už na Vás těšíme, ale po kamarádech z tábora se nám bude stýskat....tak zase za rok v Haluzicích nashledanou.