AKTUÁLNĚ

Pohádkový les

V sobotu 1. června od devíti do jedenácti hodin jsme pro děti ze Ždánic a okolí připravili ve spolupráci s Chasou ze Ždánic, Zálesákem a děvčaty z městského úřadu pohádkový les. Trasa vedla od starého hřbitova lesem až ke sklepům. Nejprve se děti na startu přihlásily a dostaly pití a malou svačinku na cestu, pak vyrazily na trasu, kde na sedmi stanovištích potkaly celkem jednadvacet pohádkových postav. Cestou děti musely na jednotlivých stanovištích plnit úkoly a za jejich splnění sbírat razítka. Princezna je poprosila, aby jí pomohly posbírat korále, které ztratila na bále, zastřílely si lukem, s čerty házely koule na cíl, Krakonoš jim dal poznávat zvířátka, u Sněhurky si zaskákaly v pytli, s bandity překonaly trať po laně a také si u piráta nalovily rybičky. Po příchodu do cíle na ně za sedm razítek čekala velká odměna v podobě dárkové tašky s talířem na frisbee, bublifukem, míčkem, pokladničkou a omalovánkami s pastelkami. Kromě cen děti dostaly také medaili za statečnost a odvahu při plnění úkolů. Celkem se na trať pohádkového lesa vydalo sedmapadesát dětí a jejich doprovod tvořilo dvaačtyřicet dospěláků, kteří si často jednotlivé úkoly vyzkoušeli také. Velice nás potěšily reakce dětí i dospělých, kteří nám za uspořádání této akce často poděkovali. Podle jejich úsměvů jsme také bezpečně poznali, že byli s pohádkovým lesem spokojeni. A to je to, proč to děláme, pro úsměvy dětí. Nutno však dodat, že bez pomoci Chasy ze Ždánic, Zálesáků a Městského úřadu ve Ždánicích bychom takovouhle akci, na které se podílelo sedmadvacet lidí, nebyli schopni sami uspořádat.

31.5.2019

Děkujeme všem dětem, které letos navštěvovaly naše kroužky, a především vedoucím, kteří byli ochotni věnovat dětem svůj čas a pozornost. Děkujeme také rodičům za spolupráci a ochotu děti na kroužky vždy přichystat a často i vyzvednout a doprovodit. Těšíme se na příští rok a všem přejeme hezké prázdniny, protože kroužky již v květnu končí a nové začnou od října ve školním roce 2019/2020. Sledujte naše stránky, kde budou ještě v červnu zveřejněny nabídky  na kroužky ve Ždánicích, Archlebově i v Čejči.

31.5.2019

Obdobné akce se konaly v  posledním květnovém týdnu i ve Ždánicích a v Čejči a celkem se jich zúčastnilo dvaašedesát dětí.

27.5.2019

Dnes 27.5. jsme  se společným sportovním odpolednem rozloučili se členy kroužků v Archlebově. V letošním školním roce byl tedy v Archlebově tohle kroužek poslední, ale my se na Vás moc těšíme ve školním roce 2019/2020. Děkujeme dětem, rodičům i vstřícnému vedení školy v Archlebově a přejeme všem hezké prázdniny.

6.5.2019

6.5.2019 

6.5.2019

Přespání kroužků na Hájence

V pátek 3. května jsme v 15 hodin vyjeli autobusem s dvaadvaceti dětmi z Čejče, abychom vyzvedli desítku dětí z Archlebova a ještě děti ze Ždánic. Na Hájenku jsme dorazili něco málo po čtvrté hodině a nejprve jsme se ubytovali. Celkem nás jelo skoro padesát, takže jsme se krásně vešli na pokoje do hlavní budovy. Po vybalení nejnutnějších věcí následovala vycházka k Bezdýnce, kde jsme si přečetli strašidelnou pověst o utonulém vozkovi. Po cestě zpět na Hájenku už nám kručelo v břiše, takže jsme se těšili na špekáčky, které byly ale kvůli deštivému počasí upečené v troubě. Následovaly hry, tancování a pohádka a pak už noční výprava do lesa. I ti největší hrdinové měli nahnáno, ale nakonec jsme to všichni zvládli na jedničku. Ráno po snídani jsme si zase zahráli hry, posvačili, pobalili si věci a už pro nás začali přijíždět rodiče. Všem dětem děkujeme za skvělé chování i perfektní náladu a speciálně děkujeme maminkám Míši a Nely, které dětem poslaly sladké odměny.

30.4.2019

Pálení čarodějnic

V sobotu 27.4. od osmnácti hodin jsme pro malé čarodějnice a čaroděje uspořádali večer s opékáním špekáčků a soutěžemi. Připravili jsme si pro děti Čarodějnický výuční list, pro jehož získání musely ukázat, zda správně zvládají základní čarodějnické dovednosti. Na třech stanovištích předvedly, jak umí zaklínadla, zda jsou schopny uvařit nějaký ten lektvar a také, jak ovládají čarodějnický dopravní prostředek-koště. Výuční list obdrželo celkem osmdesát devět čarodějů a čarodějnic, pro které byla připravena malá sladká odměna. Získáním výučního listu ale nic nekončilo, naopak, děti si mohly ještě zaskotačit na skákacím hradě, nechat si udělat třpytivé tetování nebo si nechat namalovat strašidelný obličej. Díky patří také hasičům, kteří nechali děti nakouknout do svého zásahového vozidla a hlavně nám pomohli s technickým zabezpečením akce a táborákem, který pro vás hlídali a bezpečně uhasili.

27.4.2019

29.4.2019

Pokyny pro přespání na Hájence

3. - 4. 5. 2019 (pro členy kroužků při DDM Ždánice)

3.5. v 15:00 odjezd speciálním autobusem z Čejče od Sokolovny

kolem 15:30 z Archlebova ze stávky autobusu směr Kyjov

cca v 15:45 od MÚ ve Ždánicích

Na každém místě odjezdu bude vždy zaměstnanec DDM Ždánice, který dětem ukáže správný autobus a při nástupu od nich vybere.....bezinfekčnost, 100.-kč (ev. 310.-kč) a kartičku pojišťovny. Pokud bývá vašemu dítěti nevolno při cestě autobusem, pak doporučujeme mu ještě doma dát léky, igelitový sáček s sebou a nám toto oznámit.

Po čtvrté hodině je plánovaný příjezd na Hájenku do Haluzic.

Strava na Hájence: večer špekáčky a obložený talíř, druhý den snídaně, svačina. Pitný režim po celou dobu pobytu zajištěn.

S sebou: spacák (děti dostanou pouze prostěradlo a povlak na polštář), sportovní obuv i oděv, pláštěnku, přezůvky, hygienické potřeby, teplejší oblečení a bundu i čepici, na spaní pyžamo.

Cena: Pro členy kroužků cena 100,- kč na potraviny. Pro nečleny kroužků, resp. pro ty, kteří chodí pouze jedno pololetí 100,- na potraviny plus 210.- za nocleh.

Program:

3. 5. vycházka ke studánce Bezdýnce, táborák, opékání špekáčků, společenské hry, ev. večer film

4. 5. pohybové a míčové hry. Rodiče si děti vyzvednou v 10:30 z Haluzické Hájenky. Dopravu zpět již nezajišťujeme. Pokud bude dítě vyzvedávat někdo jiný než jeho zákonný zástupce, pak je nutno nám tuto skutečnost oznámit předem na mail ddmzdanice@email.cz

Těšíme se na vás!!! www.ddmzdanice.cz

15.4.2019

Novinky z Hájenky

V dubnu byla dokončena rekonstrukce sociálního zařízení v hlavní budově. Za pomoc děkujeme  KaP HA-HÁ, panu Polcrovi a panu Bajerovi.

15.4.2019

6.4.2019

Vítání jara s vařením polévky

Před plánovaným začátkem letošního ročníku soutěže ve vaření polévky ve Ždánicích se ochladilo a pršelo a o to žhavější byla komunikace mezi jednotlivými organizátory akce o jejím konání. Po mnoha telefonátech a zprávách přímo ze Salaše jsme se rozhodli přesunout akci na dvůr na domeček. Sice jsme se nejprve obávali, že díky horšímu počasí většina "kuchařů" nedorazí, ale opak byl pravdou. Co se týká počtu polévek, tak lze tento ročník označit jako velmi vydařený, neboť se vařilo celkem na devíti ohništích. V hojném počtu dorazili Zálesáci, Kamarádi i Skauti, takže se nás nakonec sešlo přes čtyřicet. Po dvou hodinách jsme mohli začít ochutnávat a hodnotit jednotlivá mistrovská díla. Ve velké konkurenci zvítězila papriková zelňačka, ocenění si ale odnesla i polská česnečka a kuřecí vývar a ocenili jsme i skvělou prezentaci zeleninové polévky. Putovní vařečka se sice opět vrátila do klubovny T.O.Kamarádi ale vítězi nakonec byli všichni, protože dokážou rozdělat oheň a udržovat ho po celou dobu nutnou pro uvaření polévky a především výborně vařit. Kromě gratulace vítězům i všem soutěžícím bychom zvláště chtěli poděkovat i Jiřímu Galisovi, Honzovi Matějkovi a manželům Holešínským za pomoc a čas, který věnují dětem.

5.-6..4.2019

Dubnové přespání na Hvězdárně - Výprava za hasiči

O víkendu jsme se vydali s dětmi na hasičskou zbrojnici ve Ždánicích, kde nás čekal velmi zajímavý program. Nejprve jsme měli krátkou přednášku, která nás seznámila s prací hasičů a s jejich výstrojí. Pak následovala prohlídka zbrojnice a hlavně zásahového vozidla, což děti velmi zaujalo. Dozvěděli jsme se hodně o práci hasičů a také o tom, že nám jsou ochotni a schopni pomoci nejen při přímém ohrožení požárem. Za skvělý program i za ochotu a trpělivost odpovídat na všetečné otázky malých návštěvníků patří všem hasičům, kteří se nám věnovali, upřímné poděkování. Doufáme, že se za nimi ještě vydáme, abychom mohli zjistit více, protože spousta otázek nás napadla až cestou na Hvězdárnu. Po tematické pohádce o Soptíkovi jsme šli spát a ráno po dobré snídani si nás vyzvedli rodiče. Bylo to v tomto školním roce poslední přespání na Hvězdárně, protože v květnu jedeme s kroužky přespat na Haluzickou Hájenku.

Tvoření ve školce ve třídách Sluníček a Hvězdiček

V pátek 29. března na nás čekaly děti ve školce, aby si s námi mohly vyrobit velikonoční zápichy z keramiky. Opět spousta šikovných dětí a nádherných výrobků.

Rej broučků a světlušek

V pátek 22. března jsme společně sešli v sedmnáct hodin u Kulturního domu ve Ždánicích. S děvčaty ze Ždáničánku jsme si zatančili pár tanečků a zazpívali několik písniček. Následoval přesun průvodu do zámeckého parku, kde už jsme konečně mohli říkankou vzbudit nejen broučky a světlušky ale hlavně jaro. Za odměnu dostalo každé dítě keramickou berušku, kterou nám již s předstihem pomohly vytvořit děti z keramických kroužků ve Ždánicích, v Archlebově a v Čejči. Po procházce parkem se vydal stotřicetičlenný průvod dětí a rodičů s lampionky a lucerničkami na Domeček, kde na nás již čekal výborný čaj, nějaké sladkosti a hlavně zapálený táborák připravený na opečení prvních jarních špekáčků. Díky výborné atmosféře a skvělé náladě všech zúčastněných jsme si ani nevšimli, že se setmělo. Na cestu domů se nám tedy lampiony a lucerny opravdu hodily. Všem děkujeme, že za námi přišli a těšíme se, jak společně vzbudíme broučky po zimě i příští rok.

25.3.2019

Velikonoční tvoření ve školce

22.3. jsme dopoledne navštívili děti ve školce ve Ždánicích, abychom společně vytvořili velikonoční dekorace z keramické hlíny. Ve školce jsme nebyli poprvé, takže si děti se zpracováním hlíny i s následným glazováním hravě poradily. Slepičky, zajíčči, beránci a další jarní dekorace se jim velmi povedli. Tentokrát jsme tvořili s třídou Pastelky a Korálky. Děti byly velice šikovné a my se už moc těšíme na tento pátek, kdy zavítáme i do zbylých tříd.

18.3.2019

18.3.2019

18.3.2019 Výprava za hasiči je již obsazena. Těšíme se příště.

15.3.2019

Tajemství knihovny

Téma březnového přespání se přímo nabízelo. Březen je totiž označován za měsíc knihy a čtenářů. Vyrazili jsme tedy s dětmi do knihovny ve Ždánicích. Paní knihovnice pro nás měla připravenou krátkou prezentaci o knihách, knihovně a jejím fungování. Po prohlídce knihovny pak ještě pro děti nachystala malou soutěž. Velmi nás překvapilo, kolik toho děti o knihách věděly. Všem se v knihovně moc líbilo a tak doufáme, že se do ní třeba pro nějakou knihu vydají. Následoval večerní přesun na hvězdárnu a filmový večer. Nachystali jsme si spacáky a zalehli na matrace, abychom se společně podívali na film. Ráno si pro děti přijeli rodiče a všichni jsme se rozjeli domů.

Jarní keramika

V sobotu 2. března jsme pro zájemce uspořádali jarní keramické dílny. Ihned po avizování této akce se kapacita naplnila. V deset dopoledne jsme začali s keramickým minimem. Někteří totiž ještě s keramickou hlínou nepracovali a tohle pro ně byla úplně nová zkušenost. Prvním výrobkem byly ozdoby na větvičky, které si snad každý dá o Velikonocích do vázy. Děti měly možnost si vybrat z mnoha formiček, které použily k vykrojení ozdob. Druhý výrobek byl již složitější a dětem dal také o mnoho více práce. Hlínu musely zpracovat, vyválet, obkreslit a vyříznout ptáčka a ještě jej dotvořit. Po práci s keramickou hlínou následovalo glazování, aby byly výrobky hezky barevné. A tady bylo na fantazii každého z dětí, jak si svá dílka nabarvil. Všem se práce náramně líbila a hotové výrobky bude možno obdivovat a vyzvednout na malé výstavě v průběhu měsíce března.

4.3.2019

Pozor, změny v časech některých kroužků!

Keramika Archlebov I+II

Z personálních důvodů budou kroužky Keramiky v Archlebově sloučeny do jednoho a ten bude probíhat jako vždy v pondělí, ale v čase 13:30-14:15h. Velmi se za způsobené komplikace omlouváme a věříme, že nám i nadále zachováte přízeň. Děkujeme za pochopení.

Keramika Ždánice, Keramika rodiče s dětmi

Z personálních důvodů budou kroužky Keramiky ve Ždánicích sloučeny do jednoho většího celku, který bude probíhat jako vždy ve středu, ale v čase 15:00-17:00h. Velmi se za způsobené komplikace omlouváme a věříme, že nám i nadále zachováte přízeň. Děkujeme za pochopení.


25.2.2019

Klub na hvězdárně

Z personálních důvodů bude Klub až do konce šk.roku uzavřen.

Děkujeme za pochopení.


25.2.2019

Karneval DDM Ždánice

Poslední únorovou neděli si domeček připravil pro všechny děti ze Ždánic a okolí tradiční maškarní karneval, který se konal na kulturním domě. Zájem byl opravdu veliký a radost se nám podařilo přinést více než dvěma stovkám dětí i jejich rodičů a prarodičů.

Program samotného karnevalu se rozběhl v patnáct hodin. Nejprve nás svým vystoupením tanečně naladila děvčata z kroužků Tancovánky ze Ždánic, Archlebova i z Čejče. Holky se předvedly s country tanci a ještě s ukázkou line dance. V kroužku se věnujeme aerobiku a zumbě, ale holky baví zkoušet i něco nového, tak proč ne třeba country.

Po přivítání dětí i jejich doprovodu a zahájení, o které se postaral ředitel Domu dětí a mládeže ve Ždánicích Mgr. Roman Klimek, už na nás čekaly taneční písničky v podání Kateřiny Kačule a legrácky klaunů z agentury Chabi. Tanečky, krásné masky, sladkosti, malování na obličej, třpytkové tetování, balónky různých tvarů i barev, taneční a pohybové soutěže.... zkrátka všechno, co si jen pod slovem karneval dokážete představit. Klaunům se podařilo vytvořit společně s dětmi skvělou atmosféru, kterou udrželi po celou dobu programu. Klauni byli velmi komunikativní a s dětmi si opravdu rozuměli. Kromě zábavy byl pro děti připraven bufet i bohatá tombola. V naší tombole vyhrávala každá zakoupená obálka, protože karneval byl pro děti a hlavně o rozdávání radosti dětem. Deset šťastlivců si pak ještě odneslo ze slosovatelných vstupenek hlavní ceny. Celá akce byla velmi úspěšná a kromě chvály rodičů a úsměvů na tvářích dětí nás velmi potěšilo i to, že mnoho dětí nechtělo večer vůbec domů. Za spolupráci bychom chtěli poděkovat Městskému úřadu ve Ždánicích, firmě Wiky, firmě Rosa market s.r.o. a všem, kteří se na organizaci karnevalu podíleli.

7.2.2019

OZNÁMENÍ

V době konání jarních prázdnin, což je 11. - 15. 2. 2019 čerpají zaměstnanci DDM Ždánice řádnou dovolenou, nebudou se proto konat zájmové kroužky a klub na hvězdárně bude také uzavřen.

Na všechny se budou těšit od pondělí 18. 2. 2019 v pravidelných časech.

Děkujeme za pochopení.

4.2.2019

Přespání Zimní olympiáda

V pátek 1. 2. 2019 se konalo další ze série přespání na Hvězdárně. Vzhledem ke sněhové nadílce jsme si zvolili jako téma zimní olympiádu a jako hlavní sport biatlon. Na domečku jsme si společně vytvořili z korkových zátek hrací figurky a místo běhu na běžkách si všichni vyzkoušeli odehrát čtyři kola stolní hry. Po "odběhání" nás čekala střelba. Tady se všichni opravdu mohli cítit jako závodníci, protože jsme si vyzkoušeli střelbu z laserových zbraní. Stejně jako v závodě měli všichni šest ran na sestřelení pěti terčů. A opravdu se to povedlo. Nejlepší střelkyní se stala Andrea Pavčová, které by mohl leckterý biatlonista závidět jistou mušku a pevné nervy. Všichni závodníci dostali diplomy a také památeční medaile. Přesun na Hvězdárnu byl trochu chladný, ale za odměnu nás čekala ovocná hostina a křupky k večernímu filmu. Některým závodnicím se nechtělo jít vůbec spát a témat k hovoru měla i po půlnoci hromadu, o to hůř se jim však ráno v osm vstávalo. Posnídali jsme čaj a čokoládové krosany, uklidili spacáky a hurá domů.

31.1.2019

31.1.2019

Poslední 4 místa na zítřejší přespání!

Info:

Z důvodu rekonstrukce bude Klub na hvězdárně do odvolání probíhat na DDM Ždánice (Sokolská 525). Omlouváme se a děkujeme za pochopení. N+I

út-čt 14-17h

15.1.2019

Přihlašování na letní pobytové tábory na Haluzické hájence v plném proudu

Dnes bylo spuštěno přihlašování na tábory do Haluzic, místa rychle ubývají, proto s přihlášením moc neotálejte. Těšíme se na vás.

Od dnešního dne se můžete hlásit na další přespání, tentokrát na téma Zimní olympiáda. Míst je pouze 15!

9.1.2019

Za zvířátky s myslivcem

V pátek 4. 1. 2019 jsme se vydali na výpravu za zvířátky s myslivcem. Abychom si neuřízli při poznávání zvířat ostudu, tak jsme se rozhodli nepodcenit přípravu. Na domečku jsme sehráli turnaj ve zvířátkovém pexesu, který s přehledem vyhrála Adélka Konečná.

Zasněženými Ždánicemi jsme se probojovali na Klub na hvězdárnu, kde nás čekalo příjemné teploučko a film s Tomášem Holým Pod jezevčí skálou. Večer jsme však šli spát brzy, protože byl ráno v půl sedmé budíček a v sedm už nás vyzvedl pan Chromý, který nás vzal konečně za zvířátky. Cesta byla náročná, neboť za těch pár hodin, co jsme se hřáli ve spacáku, připadlo víc sněhu a trasa za hvězdárnou vedla pořád do kopce. Odměnou za výdrž nám bylo pozorování srnek i zajíců a poznávání spousty stop, která zvířata ve sněhu zanechala. Cestou jsme zvířátkům nasypali dobroty, které jsme jim přinesli. Někdo vzal tvrdé pečivo, jablíčka a také mrkev, což, jak doufáme, zvířátka potěší. Po návratu na hvězdárnu jsme poděkovali panu Chromému za pomoc při poznávání stop ve sněhu a také za doprovod při naší výpravě. Sníh nás tak okouzlil, že jsme bez ohledu na únavu, postavili před hvězdárnou sněhuláka. Soutěž v poznávání stop, která byla po návratu připravena, pak pro nás byla hračkou.

Od 8.1.2019 se mohou žáci ZŠ Ždánice hlásit na pobytové tábory v Haluzicích! Ostatní až o týden později. Neváhejte, počet míst je omezený.

20.12.2018

Vánoční setkání kroužků na klubu

Tento týden jsme pro děti z kroužků připravili odpolední program v podobě vánočního setkání na Klubu na Hvězdárně ve Ždánicích. Úterní a středeční den s námi strávila skoro padesátka dětí a jejich rodičů, kteří si za námi přišli pohrát a posedět v tom předvánočním shonu. Kromě perníčků jsme ochutnali snad dvacet druhů cukroví a vánočních dobrot. Maminky si vyměňovaly recepty a drobotina se bavila hraním her, sledováním pohádek a také výrobou jmenovek na dárky. Ti nejmenší, kteří chodí do kroužku Tvořivý vrtílek, si pod stromečkem mohli rozbalit nové maňáskové divadýlko do herny. Akce se moc povedla a příští rok ji jednoznačně zopakujeme.


Adventní tvoření v Archlebově

Od září letošního roku jsme pro děti v Archlebově otevřeli kroužek Tancovánky a Keramiku. Každý týden tedy za dětmi na Základní školu do Archlebova dojíždíme. S radostí jsme přijali nabídku paní ředitelky, abychom se s dílničkou DDM Ždánice zúčastnili jejich předvánočního tvoření. V pátek 14. 12. 2018 jsme se tedy od patnácti do osmnácti hodin věnovali dětem, které se za námi přišli v Archlebově vánočně naladit. V naší dílničce si mohly děti vyrobit keramické ozdobičky, přání nebo zápich. Odpoledne příjemně uběhlo a my děkujeme za pozvání a těšíme se na další spolupráci.

17.12.2018

12.12.2018

Skorovánoční přespání

První prosincový pátek jsme se v šest hodin sešli společně s patnácti dětmi na domečku, kde jsme zahájili prosincové přespání. Nejprve jsme si vyrobili vánoční zápich do květináče a keramickou ozdobičku na stromeček a pak jsme se přesunuli za panem farářem, který si pro děti připravil hezké povídání o vánočních tradicích. Děti mu předaly upečené perníčky, přáníčko a malou keramickou rybičku a pan farář si zase pro děti na oplátku nachystal překvapení v podobě krásných ozdobiček, které od něho všechny děti dostaly. Procházka k Hvězdárně večerními Ždánicemi nás unavila natolik, že po příchodu na klub jsme si pustili film a ochotně se zachumlali do spacáků. Usínání nám tentokrát nedalo žádnou práci a mnozí z nás ani nevěděli, jak vlastně pohádka dopadla. Ráno nás čekala sváteční vánočková snídaně a v devět hodin pak i rodiče.

16.+23.11.2018

Předvánoční tvoření ve školce

Dva listopadové pátky jsme strávili keramickým tvořením společně s dětmi z mateřské školy ve Ždánicích. Všechny děti si za naší asistence vyrobily svícínek na sváteční stůl a několik ozdobiček na vánoční stromeček.

Nejprve jsme dětem rozdali keramickou hlínu, kterou válečky rozválely jako těsto. Z této placky vykrojily nejprve svícínek a pak i každý několik ozdobiček. Díky speciálním glazurám, které se mohou použít na nevypálenou hlínu, jsme výrobky mohli hned naglazovat. Každé dítě si tedy zvolilo barvičku a své výrobky jí natřelo. Velmi nás překvapilo, jak skvěle děti pracovaly a jak moc byly šikovné. Poděkování patří samozřejmě nejen jim, ale také všem učitelkám a paní ředitelce, které dětem v dílničkách pomáhaly. Těšíme se na další setkání a doufáme, že vypálené výrobky, které dětem zanedlouho přivezeme, jim udělají radost.

26.11.2018

Klub na hvězdárně

Klub bude v úterý 27.11.2018 z provozních důvodů probíhat na domečku. Děkujeme za pochopení.

24.11.2018

Těšíme se na Ježíška

Tradiční adventní akce se uskutečnila na domečku přesně měsíc před Štědrým dnem. V minulém roce jsme byli mile překvapeni velikým zájmem o tuto akci a letošek jej ještě předčil. Celkem za námi na domeček přišlo dvaapadesát dětí a zhruba stejný počet dospělých. Kromě místních k nám zavítaly děti z Archlebova, Lovčic, Bučovic i Kyjova.

Pro všechny byl připravený teplý čaj a domácí bábovka, ale to hlavní, proč za námi děti přijely - tvořivé dílny. Každá místnost na domečku něco nabízela. V kuchyni si děti mohly s Jaruškou upéct a nazdobit perníčky. Za zmínku stojí i to, že byly tak dobré, že je málokdo vydržel hned nesníst. V dílničce vedle herny si zájemci s Ivčou vytvořili jednoduchý svícínek z čajové svíčky. Na kolečko vystřihnuté z kartonu jsme natavili svíčku, nanesli lepidlo a pak už záleželo na kreativitě dětí, protože na lepidlo mohly nasypat všechno, co lze nalézt v kuchyni...čočku, fazole, rýži a třeba i nové koření. V herně děti mohly napsat nebo namalovat dopis pro Ježíška a pohrát si. V keramické dílně se vyráběly s Naďou ozdobičky na stromeček. Keramickou ozdobičku již měli vypálenou a každé dítě si ji mohlo nazdobit nějakou z připravených barviček a zavěsit na stužku. Teta Hanka jim ve výtvarné dílně zase pomohla vystřihnout tu nejkrásnější vystřihovánku na okno, někteří si ještě stihli vykreslit obrázek a vytvořit papírového andílka. Společně jsme strávili tři krásné hodiny a o tom, že se dílničky líbily svědčí i to, že se některým malým návštěvníkům nechtělo ani domů. Přejeme rásný nadcházející advent všem a doufáme, že jsme k jeho příjemnému prožití přispěli i my.


23.11.2018

Předvánoční tvoření ve školce

Dva listopadové pátky jsme strávili keramickým tvořením společně s dětmi z mateřské školy ve Ždánicích. Všechny děti si za naší asistence vyrobily svícínek na sváteční stůl a několik ozdobiček na vánoční stromeček.

Nejprve jsme dětem rozdali keramickou hlínu, kterou válečky rozválely jako těsto. Z této placky vykrojily nejprve svícínek a pak i každý několik ozdobiček. Díky speciálním glazurám, které se mohou použít na nevypálenou hlínu, jsme výrobky mohli hned naglazovat. Každé dítě si tedy zvolilo barvičku a své výrobky jí natřelo. Velmi nás překvapilo, jak skvěle děti pracovaly a jak moc byly šikovné. Poděkování patří samozřejmě nejen jim, ale také všem učitelkám a paní ředitelce, které dětem v dílničkách pomáhaly. Těšíme se na další setkání a doufáme, že vypálené výrobky, které dětem zanedlouho přivezeme, jim udělají radost.

19.11.2018

Klub na hvězdárně 

Klub bude v úterý 20.11.2018 z provozních důvodů otevřen 15-17h. Děkujeme za pochopení.

Skorovánoční přespání je zaplněno!

Další přihlášení budou bráni jako náhradníci. Děkujeme.

Keramické tvoření ve školce

V pátek 16.11.2018 v dopoledních hodinách proběhlo pod naším vedením keramické tvoření v prvních dvou třídách místní MŠ. Děti vyrobily krásné rybky a ozdobičky. Byly moc šikovné a my už se těšíme na další pátek.

15.11.2018

6.11.2018

Fotky z kroužků

U jednotlivých kroužků přibývají fotky dětí, mix najdete potom i ve fotogalerii. Doplňujeme průběžně.

5.11.2018

Listopadové přespání na Hvězdárně

V pátek 2. 11. 2018 jsme se sešli v 18 hodin na domečku, abychom společně strávili večer tvořením podzimních dekorací. Nejprve jsme si vyrobili lucerničky, které nám později večer posloužily při svícení na cestu na Hvězdárnu. Některé děti si přinesly dýně, tak jsme z nich v druhé části večera vytvořili dýňová strašidla. Po rozsvícení lucerniček jsme se vypravili na noční cestu na Hvězdárnu, která vedla, vzhledem k tomu, že jsme slavili Památku zesnulých, přes hřbitov. Cestou jsme se nezapomněli zastavit u památníčku v zatáčce u školy, kde jsme zapálili svíčku tragicky zemřelým dětem a jejich paní učitelce. Na starém hřbitově se děti rozdělily na menší skupinky a vyrazily na malou stezku odvahy. Pro mnoho z nich to byla první taková výprava. Všichni společně jsme pak přešli na Hvězdárnu, kde nás čekala ovocná svačinka, film a teplé spacáky. Ráno po snídani a ovocném mlsání si pro děti přišli rodiče, aby si mohli vyslechnout vyprávění o tom, co děti všechno zažily.

Hasičský kroužek

Dne 23. října 2018 se děti z hasičského kroužku mohly podívat za dohledu zkušeného dobrovolného hasiče na hasičskou zbrojnici ve Ždánicích. Při návštěvě jim nezůstalo skryto jediné místo, které dobrovolní hasiči využívají. Nejdříve se děti dozvěděly, co obnáší činnost dobrovolných hasičů a posléze následovala prohlídka celého objektu a jeho vybavení. Největší zájem děti projevily o zásahová vozidla, do kterých si děti mohly nastoupit a vyzkoušet jednotlivé části vozů. Za tuto možnost bychom chtěli dobrovolným hasičům poděkovat a těšíme se na další spolupráci.

1.11.2018

Klub na hvězdárně a Odpoledne s babičkou

Od 5.listopadu se klub přesouvá zpět na hvězdárnu. Navštívit nás můžete úterý-čtvrtek v době 14:00-17:00h. Každé pondělí je možné strávit Odpoledne s babičkou (14-17h). To probíhá na domečku (Sokolská 525) a bude na vás čekat babička, která si s dětmi pohraje, něco vytvoří nebo děti jen tak pohlídá. Je nutné se předem přihlásit na e-mail  ddmzdanice@email.cz tři pracovní dny předem, tedy nejpozději ve středu. Program i hlídání je zdarma.

31.10.2018

Listopadové přespání s názvem Dýňování je obsazeno! Těšíme se!

22.10.2018

Kroužek in-line bruslení

V letošním školním roce jsme pro děti ze Ždánic a okolí nově otevřeli kroužek in-line bruslení. Děti od šesti do patnácti let se zde učí bruslit a hrát hry na bruslích. Program je přizpůsoben dovednostem, šikovnosti a zdatnosti dětí. Náplní kroužku in-line bruslení je výuka základů jízdy vpřed, vzad, brždění, zatáčení, pokročilého bruslení, slalomu, sjezdu, základů triků, her a jízdy v rozmanitých podmínkách. Při hledání vhodného místa pro realizaci kroužku nám ochotně vyšla vstříc místí organizace Sokola, která nám bezplatně nabídla k využití své hřiště v ulici Sokolská. Jsme rádi, že i tohle sportoviště díky naší spolupráci znovu ožije.

21.10.2018

72 hodin letos ve Ždánicích i na Hájence

Každoroční akce, kterou svou účastí podporujeme, se letos odehrála o víkedu 12. -14. 10. 2018 na Haluzické hájence. Pomocnou ruku letos podaly děti z divadelního kroužku Duha s vedoucí Barborou Bravencovou z Čejče. Do úklidu se zapojila více než dvacítka dobrovolníků, kteří uklidili les a okolí hájenky. Druhou skupinu ve Ždánicích vedl Honza Matějka se členy T.O.Kamarádi a ti se vrhli na úklid studánky Jordánek a jejího okolí. Všem zúčastněným patří velké díky!

16.10.2018

10.10.2018

KaP na Hájence

Podzimní víkend se rozhodla parta kamarádů a přátel Haluzické hájenky strávit opět brigádnickou činností na Hájence. Bylo potřeba vybourat stávající a již dávno nevyhovující sociální zařízení na hlavní budově, které již roky volalo po generální opravě. Krom toho se jim podařilo také vybourat otvory pro nová okna, která budou umístěna ve stodole, kde vznikne nová klubovna pro děti. Tahle parta nám pomohla nejen s demoličními pracemi, ale také s odvozem a naložením všech vzniklých stavebních odpadů. Za jejich obrovskou pomoc jim patří dík nejen náš, ale především všech dětí, které se opět na jaře na Hájenku vrátí.

Přespání Noc v muzeu 2

V pátek 5. 10. jsme se v osmnáct hodin sešli na domečku, abychom se společně vydali strávit noc v muzeu. První přespání v tomto školním roce bylo beznadějně obsazeno a několik zájemců jsme museli dokonce odmítat. Nejprve se děti rozdělili do dvou týmů, kterým velila Štěpánka a Deniska. V muzeu děti dostaly osm otázek, na které v týmech musely najít odpovědi. Vítězný tým dostal od paní Jandorové klíč k pokladu, který byl ukryt v jedné ze skříní v muzeu. Děti se o sladkosti z pokladu spravedlivě rozdělily a následoval společný přesun na domeček, kde jsme si připravili spacáky a po filmu Divočina a Noc v muzeu 2 jsme se uložili ke spánku. Ráno jsme uklidili a po snídani si děti přijeli vyzvednou rodiče. Příští přespání bude 2. -3. 11.18, tak si hlídejte on - line přihlašování a našich stránkách.

Drakiáda se povedla!

5. 10. se na kopci za novým hřbitovem uskutečnila tradiční drakiáda. Letošnímu ročníku přálo počasí a odpoledne se vydařilo. Akce se zúčastnilo sedmdesát dva dětí, rodičů i prarodičů a k obloze vznesla dvacítka draků. Nejmenšího draka jsme obdivovali Laře a naopak s nejdelším drakem zápasil Vašík. Mezi nejmladší účastníky patřila malá Olívie, která drakiádu sledovala z kočárku. Všechny děti si odnesly diplom, sladkou odměnu a butonek s logem drakiády. Doufáme, že jste si společné odpoledne užili a těšíte na další akce.

4.10.2018

Přespání Noc v muzeu 2 je zaplněno! Úkoly a poklad připraven, bábovka na snídani také! Těší se Naďa a Ifča.

DRAKIÁDA UŽ ZÍTRA!

1.10.2018

POZOR, POZOR!

Klub na hvězdárně bude v měsíci říjnu probíhat v prostorách domečku (Sokolská 525). Hvězdárna a prostory kolem Klubu jsou v rekonstrukci. Na domečku se na vás těšíme úterý-čtvrtek  14-17h. Naďa a Ifča :)

----------------

Děkujeme všem za přihlášky, čekáme na naplnění kroužků, poté vám sms potvrdíme, že kroužek bude. Kdo se ještě nepřihlásil, už máte jen 7 dní!

-----------------

Dny a časy kroužků jsou již doplněny. Neváhejte a přihlašujte se. Počet míst je omezen.

Akce přespání jsou zpět!

Pod záložkou Kroužky naleznete přehled termínů Přespání na hvězdárně. Je tam nově i on-line přihláška, ať se zbytečně nezahlcujeme papíry a chráníme naše lesy!

Těšíme se na vás. Ifča a Naďa

Kroužky 2018/19

V záložce Kroužky naleznete přehled kroužků na školní rok 2018/19. Čtěte, vybírejte, přihlašujte, přesné časy doladíme začátkem září. Těšíme se na Vás!

Tábory 2018

O hlavních prázdninách se činnost domečku ve velké míře realizuje na Haluzické hájence. Zázemí hájenky doznalo v tomto roce značných změn. Na děti čekalo nově opravené sociální zařízení, osm vymalovaných chatek s novou podlahou, vyrovnané chodníky u chatek a mnoho dalšího. Tábor zde o těchto prázdninách absolvovalo přes čtyři sta dětí a o vše, co potřebují, se starala skoro stovka vedoucích, kuchařek, instruktorů, pomocníků a pomocnic. Společně jsme procestovali svět za deset dnů, setkali se s templářskými rytíři, zachvátila nás haluzománie a poznali jsme strážce lesa. Tohle všechno a mnoho dalšího jsme zažili v krásném prostředí Haluzické hájenky, u studánky Bezdýnky a v okolních lesích. Pro děti byl připraven kromě táborového programu i výlet na Art mlýn do Bohuslavic a večer jim zpříjemnil diskotékou opravdový DJ.

Ani o prázdninách ale domeček ve Ždánicích tak docela neosaměl, protože poskytl zázemí pro třicítku dětí na příměstských táborech. Program pro děti byl na nich inspirován a realizován v duchu knih pro děti Staré posti české a Lovci mamutů.

Jsme rádi, že si k nám našlo cestu tolik dětí, což dává naší práci smysl. Omlouváme se ale současně všem, které jsme museli s žádostí o účast na našich táborech z důvodu naplněnosti jejich kapacity odmítnout. Jen pro doplnění naše tábory byly obsazeny během sedmi dnů po otevření online přihlašování.

Všem, kteří se na přípravě táborů a na jejich realizaci, často na úkor své dovolené nebo volného času, podíleli, patří náš velký dík. Zní to už možná jako klišé, ale bez nich by to opravdu nešlo. Těšíme se na všechny zase za rok na Hájence.

Spokojenost s tábory nás těší :)

Dobrý den,dovoluji si touto cestou poděkovat za úžasný tábor s názvem Strážci lesa. Můj syn, Vojta Lačňák 8let, se zúčastnil již druhého ročníku vašeho tábora. Vloni, poprvé trochu se slzami, ale protože jsem mu letos "nabalila" i sestru Lenku, tak byl nadmíru spokojený a ona také, protože si zase s sebou vzala kamarádku Verču. Akce, které jste vymýšleli a zvládali v těch vedrech, klobouk dolů, byly úžasné, sledovali jsme vše na vašich stránkách. Jen ten nejmladší Martínek byl trochu smutný, že nemohl jet také. Ale má tábor slíbený, za nějaký pátek mu nebudou 4 roky a pojede také. Ještě jednou, všem vám v Haluzicích velké díky za vše, a mám pozdravovat nejlepšího vedoucího: Dejva.:-)P.S. Za rok, na shledanou, Lačňákovi z Dubňan.

---------

Dobrý den,chtěla bych vám moc poděkovat za dceru Adélku. Přijela z tábora o "rytířích" naprosto nadšená.Byl to její první tábor a moc se jí líbilo úplně všechno :-)Příští rok prý pojede na ten nejdelší. Hlavně moc pozdravujte do kuchyně, jídlo bylo prý opravdu dobré!
Jen tak dál!
Děkujeme, Konečná L.

----------

Dobrý den paní Habartová,

tímto emailem bychom Vám chtěli moc poděkovat , nejen Vám, ale všem, kteří se podílejí na organizaci tábora.

Holky byly moc spokojené, co se týče vedoucích, programu tábora, kolektivu i samozřejmě výborné kuchyně..:-)

Ještě jednou díky, ať se daří a přejeme Vám spoustu spokojených dětí a mládeže ve Vašem táboře.

Určitě se na Vás v letní sezoně 2019 zase obrátíme :-)

Hezký den přeji

S pozdravem

Kočárková Renata

Krupicová Lenka

Minulý týden proběhl druhý letní příměstský tábor na téma Staré pověsti české, mrkněte ZDE.

Táborové deníky najdete pod jednotlivými  turnusy v záložce Tábory.


Deník prvního turnusu je ZDE

Info z druhého tunusu ZDE

Deník třetího turnusu ZDE

Deník čtvrtého turnusu ZDE

Deník pátého turnusu ZDE

V loňském roce bylo možné zasílat krátké e-maily pro děti, letos to bohužel není možné. Dopisy pro děti vhazujte či zasílejte:

DDM Ždánice, jméno dítěte, Sokolská 525, 696 32 Ždánice.


Děkujeme za milá slova..

Dobrý den,
chci poděkovat všem vedoucím a těm, co zajišťovali, pomáhali a jakkoliv
jinak působili na táboře T83.
Naše děti se vrátily velmi spokojené a plné zážitků a za to Vám všem
patří náš velký dík.
Speciální poděkování patří do kuchyně, která měla vždy i jídlo na
přidání :-)
Bábíčkovi + Nelča a Editka 

----------

Dobrý den, chtěla bych poděkovat za ochotu při tel. komunikaci Mgr. Klimkovi a také a za syna Štěpána,
který se zúčastnil "Haluzománie" a byl velmi spokojený :) S pozdarvem,Veronika Angerová 

---------

Dobrý den, ráada bych Vám všem, kteří ať už tábor organizujete, nebo vedete, poděkovat za dceru Barborku. Dojela teď v sobotu z prvního turnusu z Haluzuic -a úplně z prvního tábora vůbec v životě a a byla velmi nadšená! Tábor byl pro ni velmi přínosný -jak na zážitky, tak na vnitřní prožitky a zkušenosti! Velmi si chválila vedoucí (nebudu konkrétně vypisovat, neb byli skvělí jistě všichni!) . velmi povídala a na otázku co se jí nejvíc líbilo řekla všechno a na otázku co se jí nelíbilo řekla nic!! Už se těší na příští rok.

Ještě jednou děkuji, hezké prázdniny Veronika Hrabcová

----------

Zajímá Vás, co jsme prožívali na příměstském táboře I.? Mrkněte ZDE.

Haluzická hájenka je připravena na táborníky!

V chatkách jsou nové podlahy a peřiny, bazén se ohřívá, sociálky se blýskají novotou..kuchyně má nové trouby a plotýnky, výtvarné a jiné potřeby jsou už vyrovnané v boxech ve skladu, zdravotník je zásobený na jakékoli zranění a vedle kuchyně se zelená bylinková zahrádka! Už se na vás těšíme! Mrkněte na fotky!

Enviromentální stezka pro žáky Masarykovy základní školy

V úterý 26.6.18 jsme připravili Enviromentální stezku pro žáky druhého stupně místní základní školy. V co nejlepším čase měly skupiny žáků zdolat určenou trasu, na ní splnit úkoly týkající se přírody a také základů zdravovědy. Ukázky ošetření různých zranění se předváděly na hřišti ZŠ, kdy nám na pomoc přijeli studenti ze Střední zdravotnické školy z Kyjova. V gymnastickém sále pak bylo umístěno ještě jedno stanoviště, a to střelba z laserových pušek. Troufáme si říct, že se akce vydařila, přálo nám i počasí. Těšíme se zase za rok! 

20.6.2018

Výstava keramiky na ZŠ Čejč

V těchto dnech probíhá na Základní škole v Čejči výstava keramického tvoření dětí z akce Spaní na hájence, která proběhla v květnu 2018. Výrobky jsou povedené a věříme, že se dětem tvoření z hlíny zalíbilo natolik, že se od října přihlásí do Keramického kroužku :)

Předškoláci se podívali na hájenku!

Druhý červnový víkend se stala hájenka v Haluzicích na jednu noc dočasným domovem pro dvacítku dětí ze školky ze Ždánic. Malí předškoláci úspěšně splnili několik úkolů, které měly zábavnou formou otestovat jejich připravenost na poprázdninový nástup do školy. Po chutné večeři jsme si společně zatančili na tanečním večírku a kolem osmé hodiny se děti vypravily na cestu za pokladem. Po trase potkaly policistu, paní uklízečku, paní se zatoulaným pejskem a hodnou babičku. Za správné odpovědi a splnění úkolu dostaly děti mapu, která je dovedla až k pokladu. Pro některé následovala první noc bez rodičů a v novém prostředí, ale všichni to zvládli na jedničku. O to víc se ráno těšili na maminky a na tatínky, kterým mohli o svém dobrodružství vyprávět.

Závěrečné posezení na domečku bylo fajn!

Posledního května jsme se sešli s osmdesáti dětmi ve Ždánicích na domečku, abychom společně ukončili činnost kroužků v letošním školním roce. Kromě místních dětí na posezení přijely i děti z kroužků z Čejče. Program byl opravdu pestrý, protože i kroužky, které máme, jsou svojí činností rozmanité. Zatleskali jsme mažoretkám, vystoupení tanečních kroužků, sportovně laděné zumbě a dokonce i divadelnímu přestavení. Všechny děti obdržely absolventský list a sladkou odměnu za práci v kroužcích. Poděkovali jsme i všem vedoucím kroužků, bez jejichž obětavé práce bychom se neobešli.

Okresní školicí středisko mladých zdravotníků na hájence

Po několika letech se na hájenku vrátil Český červený kříž, který využil naše prostory pro uspořádání okresního školicího střediska pro děti ze základních škol. 

Dne 30.5.2018 bude klub z provozních důvodů uzavřen. Ve čtvrtek klub taky nebude, protože bude závěrečné rozloučení na domečku! Děkujeme za pochopení. N+I

Knížka na prázdniny

Poslední přespání na Klubu se v tomto školním roce uskutečnilo 25. - 26. května a zúčastnila se ho opět patnáctka dětí ze Ždánic i okolí. Tentokrát jsme si povídali o knížkách, které děti čtou, snažili jsme se je doporučit kamarádům a všem vypovědět, co se nám na knížkách líbí. Někdo si přinesl pohádkovou knihu někdo encyklopedii, ale důležité bylo hlavně to, že čteme a čteme rádi. Večerní program jsme si obstarali sami. Děti se rozdělily na dvě skupiny, vyrobily si loutky z papírových sáčků a předvedly nám pohádku. Všem se vystoupení povedlo a loutkoherci za něj sklidili bouřlivý potlesk od nadšených diváků. Dobrou noc nám popřál Nekonečný příběh a my se už těšíme na ty, které nám budou vyprávět knížky o prázdninách. Tak hurá na ně!!!

28.5.2018

Přespání na hájence 18. - 19. 5. 2018

Pro členy kroužků, které pracují při DDM Ždánice, jsme připravili víkendovou akci na Hájence. V pátek 18. května jsme společně v odpoledních hodinách vyrazili na Haluzickou hájenku. Z Čejče vyjel autobus v patnáct hodin a o necelou hodinu později naložil i děti ze Ždánic. Po příjezdu na Hájenku a ubytování se v budově jsme vyrazili ven. Krásně posekaná tráva na hřišti nás hned zlákala k míčovým hrám a pobíhání. Na večeři jsme si opekli špekáčky a pak jsme vyrazili na noční výpravu ztemnělým lesem. Ráno jsme si vyrobili něco z keramické hlíny, zahráli si pár her a holky nacvičily nové vystoupení. Po obědě už nás čekalo jen balení a odjezd domů. Všem se na Hájence líbilo a my už se těšíme na příští školní rok, kdy povedenou akci zopakujeme.

Zprávy z Haluzické hájenky

Začátkem letošního roku byla zahájena rekonstrukce sociálního zařízení. Celková rekonstrukce skoro havarijního stavu dívčích a chlapeckých toalet a sprch byla potřebná již delší dobu, ale k její realizaci kvůli finanční náročnosti došlo až v tomto roce.

Nejprve bylo nutno vybourat stávající koupelny a záchody, což si vzal v rámci podzimní víkendové brigády za své pan Babirád se svou partou KaP Haluzické hájenky.

V jarních měsících se tedy řemeslnickou hantýrkou řečeno dozdívalo, nahazovalo, sekala se nová elektrika i odpady, aby se v dubnu mohlo začít obkládat a usazovat nová umyvadla, toalety a pro chlapce pisoáry. V květnu se namontovaly zástěny mezi jednotlivé toalety a nastoupila úklidová četa složená ze zaměstnanců DDM ve Ždánicích, aby dílo dokončila a předala dětem k užívání. Na rekonstruované toalety se ještě před jejich otevřením přijel podívat pan starosta MUDr. Vladimír Okáč s panem tajemníkem Ing. Romanem Vrabelem, kterým, jako zástupcům města Ždánice, patří poděkování a podporu tohoto projektu. Nesmíme zapomenout poděkovat i zaměstnancům města pod vedením Radka Štěpánka, kteří přiložili na Hájence doslova ruku k dílu.

Brigády

V tomto kalendářním roce bylo na Hájence nutno dodělat spoustu věcí a připravit ji na sezónu letních táborů, proto jsme byli velmi rádi, že se na Hájenku začali vracet brigádníci a dobrovolníci z minulých let, protože bez nich by to opravdu nešlo. Dobrovolníci z Čejče, kde vedou zaměstnanci DDM Ždánice několik zájmových útvarů, pomohli v květnu vyčistit bazén a upravit cestu k chatkám. Barbora Bravencová, která vede v Čejči divadelní kroužek, kolem sebe shromáždila pracovitou partu, která za to umí vzít.

Díky rozmarům přírody nám toho ještě mnoho přibylo. Po květnových deštích spadl do prostoru hřiště pro děti topol, který bylo nutno pořezat a odstranit. S tímto, pro nás neřešitelným úkolem, si hravě poradila parta ochotných hasičů ze Ždánic, kteří to s motorovou pilou opravdu umí. Při odnášení velkých kusů spadlého stromu byly pak jejich silné paže doslova k nezaplacení.

15.5.2018

Pokyny k přespání na Hájence

Zveme Vás na poslední přespání na Klubu v tomto školním roce!

POZOR

Z provozních důvodů bude klub na hvězdárně v pondělí 7.5.2018 otevřen pouze do 15h. Děkujeme za pochopení. N+I

3.5.2018

Hmyzáci

Dubnové přespání začalo v pátek 27. 4. 2018 na domečku. Šikovní kluci Zálesáci nám pro náš plán vytvořit hmyzí hotel vyrobili malý domeček pro hmyz. Jeho zařizování jsme se pak už chopili my. Posloužila nám k tomu dřívka, šišky, suchá tráva a zkrátka všechno, co nám připadlo pro domeček broučků příhodné. Do práce se zapojili úplně všichni a každý se snažil přiložit ruku k dílu. Hlad jsme zahnali špekáčky, které jsme si opekli na domečku u táboráku. Po chutné večeři jsme se vydali na Hvězdárnu, kde na nás čekala malá poznávací soutěž. Při přípravě domečku pro broučky jsme se totiž seznámili s několika brouky a motýly, které jsme pak při soutěži na Hvězdárně museli poznat. A nebylo to zrovna jednoduché. Víte třeba jak se od sebe liší babočka admirál a babočka paví oko? My už ano. Po soutěži jsme si ustlali na Klubu a zavrtali se do spacáků. Usínání nám tentokrát dlouho netrvalo, protože po perném dni jsme byli všichni náramně unavení. Někteří spali ještě dřív, než skončil večerní film Mravenec Z. Ráno jsme posnídali, sbalili spacáky a v devět hodin se zase vrátili k rodičům. V květnu nás čeká poslední přespání v tomto školním roce, tak pokud máte chuť se s námi vydat za dalším dobrodružstvím, sledujte naše stránky a včas se přihlaste.

3.5.2018

Zálesáci na domečku

Při DDM ve Ždánicích pracuje kroužek Zálesáci pod vedením Jiřího Galise. Jsou to kluci, kteří milují přírodu a pobyt v ní, ale venku nemohou být pořád. Dlouhodobě řešili problém s klubovnou a díky vstřícnosti našeho ředitele, pana Mgr. Romana Klimka se jim jej konečně podařilo vyřešit. V zahradě DDM se totiž nachází několik garáží, které jsou využívány převážně jako sklady. Mělo by se napsat spíš byly zneužívány jako sklady často harampádí, rozbitých věcí a odpadu. Jednu z těchto garáží si kluci s naší pomocí vyklidili a po drobných úpravách ji budou moci začat využívat jako klubovnu. Správné je na tomto místě poděkovat také městu Ždánice za podporu našeho společného plánu a za materiální pomoc při rekonstrukci garáže a její úpravu na klubovnu.

Jsme velmi rádi, že se na domeček vrací děti a opět začne žít jejich křikem a smíchem, protože to je to, co dává naší práci smysl. Zálesákům moc děkujeme za pomoc třeba při pořádání soutěže ve vaření jarní polévky a aktuálně za výrobu hmyzího hotelu a přejeme jim, ať se jim na domečku v nové klubovně líbí. Zveme také do jejich řad nové zájemce, kteří budou mít možnost se v příštím školním roce do kroužku Zálesáci přihlásit.

16.4.2018

Zase přespíme!

5.4.2018

Info pro táborníky na HAHA. 

Všem táborníkům jsme zaslali informační e-mail. Pokud vám nic nedorazilo, najdete to v Táborových dokumentech zde: https://www.ddmzdanice.cz/dalsi-dokumenty/

2.4.2018

Ve středu 28.3. proběhlo další přespání na klubu. Tentokrát v duchu velikonočním. Skvěle jsme si to užili. Navštívili jsme pana faráře, který nám pověděl něco o Velikonocích, poté jsme na domečku zdobili perníčky a zkoukli velikonoční výstavu. Na hvězdárně jsme zpívali karaoke a pak usnuli u Prokletí králíkodraka! Juchuuuuu.

1.4.2018

Info z HAHA

Tak holky už mají obložené i sprchy a pracujeme na chlapecké koupelně! Koukněte.

POZOR!

Ve středu 28.3.2018 bude Klub z důvodu přespání uzavřen. Ve čtvrtek jsou prázdniny, takže se zase neuvidíme (a nebudou ani kroužky). Těšíme se na Vás v úterý po Velikonocích! N+I

20.3.2018

Fotogalerie byla doplněna! Mrkněte.

Nezahálíme ani na Haluzické hájence!

Rekonstrukce sociálek je v plném proudu.

Vítání jara s vařením polévky

Sobotní mrazivé dopoledne strávila padesátka statečných soutěžením ve vaření jarní polévky. Tradiční akci pořádá DDM Ždánice ve spolupráci s T.O. Kamarádi Ždánice a také se Zálesáky Ždánice pod vedením Jiřího Galise. Polévky se vařily v kotlíku nad ohništěm, pracovalo se v týmech a nemohly se používat žádné předpřipravené vývary. V devět dopoledne jsme se sešli na Salaši a následující čtyři hodiny pracovali na svých polévkách. Při konečném hodnocení si porota pochutnala na několika česnečkách, gulášových polévkách a třeba také na tradiční zelňačce. Letošního ročníku se zúčastnilo 10 týmů, které si zaslouží obdiv a respekt, neboť panovalo opravdu mrazivé a větrné počasí. Pomyslné stupně vítězů ovládli zástupci z T.O. Kamarádi Ždánice, kteří si opět odnesli i putovní vařečku pro vítěze. Za pomoc s přípravou děkujeme hlavně Zálesákům a těšíme se na příští ročník.

Jarní keramické dílny

Ve čtvrtek 15.3.2018 odpoledne jsme se sešli na domečku, abychom realizovali jarní keramické dílny. Děti i dospělí měli možnost vybrat si z několika návrhů výrobků, které si mohli sami vytvořit. Nejprve se všichni s prací s keramickou hlínou seznamovali, ale po chvíli se již od svých výtvorů nemohli odtrhnout. Celé dvě hodiny se vykrajovalo, modelovalo, uhlazovalo a výsledkem je celá řada oveček, kohoutů, slepiček a jiných výtvorů. Následující čtvrteční podvečer si výrobky naglazujeme. Hotové si můžete přijít prohlédnout na výstavu keramiky 28.3.2018

6.3.2018

POZOR! Tři nové akce na domečku!

1.3.2018

Dopis-Před časem jsme obrdželi e-mail s poděkováním..moc nás potěšil.

Po té, co jsme dostali svolení jej zveřejnit, tak tak činíme..Děkujeme!

"Dobrý den,ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří připravovali a uskutečnili na DDM ve Ždánicích letos v létě Příměstský tábor a na podzim a v zimě akce Noc v muzeu a Stromeček pro zvířátka. Všech těchto akcí se zúčastnily mé dvě dcery, jedna 7-letá, druhá 5-letá. A ze všech se vrátily vždy nadšené. Moc se jim pokaždé líbil program, který byl, dle jejich vyprávění, bohatý, nápaditý a děti vždy dokázal zaujmout. Domů si, krom spousty nových zážitků, přinesly i mnoho krásných výtvorů, ocenění z různých soutěží i drobných dárečků na památku, z nichž měly velkou radost. Pokaždé také chválily vedoucí, že na ně byly moc hodné, po letním táboře rozloučení s nimi i oplakaly. A pokud se zeptám, zda budou chtít na další akci vašeho DDM , bude- li to možné, pokaždé souhlasí a těší se, co nového je čeká. Jsem moc ráda, že pokud máte volná místa, mám možnost děti u vás přihlásit, i když nemají trvalé bydliště ve Ždánicích. Já ze Ždánic pocházím, mám tam rodiče a děti tedy prarodiče. Bydlíme v Brně, o to více oceníme i krásné prostředí, ve kterém děti mohou trávit svůj volný čas a které, dle mého, Ždánice a jejich okolí nabízí, mj.např. koupaliště, zámecký park atd., v nichž také zmíněné akce probíhaly. Největší dík patří asi všem těm, kteří se o děti přímo starají, pracují s nimi a mj. tak na sebe berou i zodpovědnost za jejich bezpečí. Jsem dcera dvou učitelů a sama mám 3 děti, takže si dovolím říct, že si umím představit, jak je to náročná práce a co vše obnáší, a jak málo je někdy okolím a( bohužel) i samotnými rodiči dětí doceněná. Aby ji člověk dělal dobře a vydržel u ní, musí ji dělat opravdu s láskou. A pokud ji dobře dělá, pozná to nejlépe na samotných dětech, to jsou nejpřísnější kritici. Moje děti ocenily práci Vašich zaměstnanců na výbornou. A alespoň touto cestou ji chci ocenit i já, za celou naši rodinu. Víme, že není samozřejmostí, že se dítě vrátí z tábora či jiné akce spokojené, nadšené, živé a zdravé a třeba i dobře najezené...Vím, kolik navíc i ze svého osobního volného času tomu musí někdo obětovat a věnovat a jakému riziku se, zvláště v dnešní době, musí být ochoten vystavit, když si bere děti na starost. Nespokojenost vyjádří vždy téměř každý, spokojenost málokdo a to, že je vše v pořádku, je bráno některými jako samozřejmost, i když to samozřejmost není. Proto vám chci tímto říci, že my jsme zatím vždy spokojeni byli.
S pozdravem, poděkováním za práci celého vašeho kolektivu, který se na daných akcích podílel a s přáním spousty dalších spokojených dětí i rodičů v dalších letech Eva Tichá"

27.2.2018

Další noc na hvězdárně za námi!

PO STOPÁCH YETTIHO!

V pátek 23. 2. 2018 se několik statečných vydalo na dobrodružnou výpravu, která si stanovila za cíl zmapovat pohyb sněžného muže ve Ždánicích. Čekala nás etapová soutěž, která vyžadovala nejen fyzickou odolnost ale i důvtip a spolupráci v týmu. Sešli jsme se v 18:00 v Klubu na Hvězdárně, odkud jsme se vydali hledat sněžného muže, který, dle zaručených zpráv, do Ždánic zavítal. Po trase bylo připraveno několik úkolů, které děti bez problémů splnily, a odměnou jim pak byl poklad na konci hry....že by našli i Yettiho? Každopádně po pořádné procházce po Ždánicích nás čekala krásně vyhřátá hvězdárna a v její kopuli se připravoval hvězdářský dalekohled. S nadšením jsme se všichni podívali na Měsíc a okolní hvězdy. V sobotu ráno jsme si pošmákli na bábovce od Adélky, pak už si děti vyzvedli rodiče, kteří se těšili na spoustu zážitků, o kterých jim děti z tohoto přespání budou povídat. 

22.2.2018

Zveme Vás na tradiční akci Vítání jara s vařením polévky!

20.2.2018

Karneval byl super!

Čertovský karneval, který se konal v neděli 18. 2. 2018 v KD ve Ždánicích, v mnoha ohledech předčil naše očekávání. Tato akce, kterou DDM každoročně pořádá, se letos může pyšnit absolutně nejhojnější účastí. Celkem se s námi přišlo pobavit zapsaných 230 dětí i dospělých a z tohoto úctyhodného počtu bylo více než 120 dětí v maskách. Samozřejmě celé akci kralovali čerti a čertíci, ale zatančit si přišla i spousta princezen, vodníků, berušek, motýlků a dalších masek.

První hodina byla věnována vystoupení dětí ze sportovních a tanečních kroužků při DDM Ždánice, promenádě masek a tanečním hrátkám na parketu. V druhé hodině si všechny děti vysloužily za splnění čertovských úkolů dárek z čertovské tomboly a vysvědčení z čertovské školy. Děti musely ukázat, že jako správní čertíci dokážou přiložit pod kotel, chrastit řetězem a třeba také správně čertovsky zablekotat. Vše vyvrcholilo losováním několika velkých cen čertovské tomboly a pak se opět všichni vrhli na parket.

Musíme poděkovat všem dobrovolníkům, kteří nám s přípravou akce i při ní samotné pomáhali, kapele Víťův brácha (Edovi a Vaškovi), kteří nám krásně hráli, a vedoucím i dětem ze sportovních a tanečních kroužků za krásná vystoupení. Hlavní díky však patří všem dětem v krásných maskách a maminkám a tatínkům i prarodičům, že za námi děti přivezli. Všem se také zpětně omlouváme za čekání na stanovištích při samotných soutěžích, ale omluvou nám snad může být, že jsme, dle zkušeností z předchozích ročníků, počítali s polovičním počtem účastníků. Těšíme se na příští rok a slibujeme, že se i jako čerti polepšíme.

15.2.2018

Uvolnili se 3 místa na turnus T83! Přihlašujte se on-line!

14.2.2018

UŽ TUTO NEDĚLI ČERTOVSKÝ KARNEVAL, NEZAPOMEŇTE!

13.2.2018

KLUB PO PRÁZDNINÁCH OTEVŘEN!

Otevíračka pořád stejná, po-čt 13-17h. Přijďte si vyrobit jarní dekorace. Těšíme se na vás!

5.2.2018

TÁBOR NA KOLEČKÁCH MÁ JEŠTĚ VOLNÁ MÍSTA!

V letošním roce jsme pro děti připravili novinku v podobě tábora na kolečkách. Na táboře budou probíhat dvě aktivity, které se obě budou točit kolem kol a koleček. Cyklo skupina se bude učit pod vedením zkušených instruktorů ovládat kolo, jezdit po silnici i v terénu, hrát hry na kolech i bez nich v krásném prostředí Haluzické hájenky. In-line team je určen začátečníkům i pokročilým in-line bruslařům, kteří se chtějí naučit jezdit na in-line bruslích nebo se zlepšit. Hlavním cílem je rozvoj dovedností pro jízdu na in-line bruslích, základy jízdy vpřed, vzad, brždění, zatáčení, slalom, hry a vyjížďky. Program bude vždy přizpůsoben dovednostem, šikovnosti a zdatnosti dětí. Na vás už je jen dítě přihlásit a rozhodnout, jaká kolečka se mu budou na táboře starat o zábavu. Samozřejmě součástí programu tábora budou i hry, koupání, táborák, diskotéka a všechno, co dělá správný tábor táborem.

VYSTOUPENÍ KROUŽKU AEROBIC/ZUMBA V ČEJČI

V pátek 26. 1. 2018 děvčata z kroužku aerobiku a zumby, který funguje pod DDM Ždánice v Čejči, předtančila plese. Společenský ples pořádala obec Čejč ve spolupráci se Základní a Mateřskou školou a byl zahájen v osm hodin právě naším vystoupením. Holky se sice trošku bály vystupovat před tolika lidmi, ale nakonec trému překonaly a jejich výkon opravdu stál za pochvalu. Poděkování patří tedy všem vystupujícím, ale také bych chtěla poděkovat rodičům za podporu i za to, že ochotně všechna děvčata na vystoupení dopravili. Pokud chcete holky vidět na vlastní oči, tak budete mít možnost na Čertovském karnevale, který se bude konat ve Ždánicích 18. 1. 2018 od 15 hodin na KD.

Odkaz na zkoušku vystoupení:

UPOZORNĚNÍ

V týdnu 29.1.-2.2.2018 bude klub na Hvězdárně uzavřen. Důvodem bude instalace nového topení.

Pak následují jarní prázdniny, tak si je všichni užijte (kroužky nejsou) a těšíme se na vás na klubu 12.února!

Naďa a Ifča

Pyžamová párty

19. 1. 2018 proběhlo další přespání na Klubu na Hvězdárně. Pyžamová párty byla dětmi označená za dosud nejvydařenější akci. Tančili jsme, soutěžili a hlavně se dobře bavili. O hudbu se staral DJ Dan z kroužku Youtuberingu a o skvělou zábavu všichni zúčastnění v krásných pyžamech.

Návštěva výstavy

Se skupinou patnácti dětí jsme v pátek 19.1. 2018 navštívili výstavu Emoce, která je instalována ve výstavní síni Zámecké vily Vrbasova muzea. Pokračujeme tak v započaté snaze seznámit děti s místy kulturního vyžití ve Ždánicích. Začátkem školního roku jsme v rámci akce Noc v muzeu navštívili Vrbasovo muzeum a tentokrát tedy výstavu paní Ireny Ráček. Dětem se líbily zejména ilustrované knihy, které dokonce některé znaly, a společně pak projevily zájem vyzkoušet si některé výtvarné techniky prezentované na výstavě.

POZOR!

Příměstský tábor o jarních prázninách se ruší pro nízký počet zájemců. Mrzí nás to. Připravený program byl skvělý.

Jarní příměstský tábor

Příměstský tábor o jarních prázdninách se blíží! Začínáme již 5.února 2018, počet míst ubývá. Zarezervujte si místo, co nejdříve on-line. Těšit se můžete na spoustu zimních aktivit, keramické tvoření, a pokud nás bude dost, tak výlet na bazén či kluziště.

TÁBORY SE RYCHLE ZAPLŇUJÍ. U KAŽDÉHO NAJDETE POČET VOLNÝCH MÍST. Aktualizujeme několikrát denně.

Pyžamová párty je plnáááá. 

Další budou bráni jako náhradníci. 

Další tradiční přespávací akce na Klubu!

V únoru se na vás těšíme na karnevalu!

PF 2018

Krásné Vánoce a těšíme se na Vás v roce 2018! Ifča, Naďa, Roman :)

POZOR!

Ze zdravotních důvodů bude Klub ve čtvrtek 21.12.2017 uzavřen. Uvidíme se zase až v příštím roce! Tj. ve středu 3.1.2018. I kroužky mezi svátky nebudou, stejně jako škola :) 

Mějte se fanfárově a užijte si Vánoce.

KAMARÁDI NA DOMEČKU

V předvánočním čase se na domečku sešli členové turistického oddílu Kamarádi, kteří se zde rozhodli společně oslavit příchod Vánoc. Akce se konala 15. -16. 12. 2017 a kamarádů tu bylo celkem 19. Za vydařenou akci se sluší poděkovat vedoucí Soně Matějkové a jejímu bratrovi Janovi, kteří dětem obětavě věnují spoustu svého volného času.

Stromeček pro zvířátka

V pátek 14. 12. 2017 se uskutečnilo již třetí přespání na Klubu na Hvězdárně. Tentokrát jsme se sešli v šest na Domečku. Z želatiny a směsi semínek pro ptáčky jsme vyrobili ozdoby na stromeček a uspořádali malou výtvarnou soutěž. Večer jsme si už na Hvězdárně pustili filmovou pohádku Anděl Páně. Ráno jsme pak vyrobené ozdoby pověsili na stromečky kolem Hvězdárny, kde si je snad zvířátka najdou. Na příští přespání se těšíme v lednu a můžeme prozradit, že to bude pyžamová párty.