AKTUÁLNĚ

Nálezy z táborů

Pokud poznáte věc, která patří vaší ratolesti a zapomněla ji na táboře, pak nás neváhejte kontaktovat a domluvte si předání.

1.9.2020

Hvězdářský příměstský tábor

O tom, že vesmír je báječné místo pro život, se během posledního srpnového týdne mohlo přesvědčit 14 dětí na příměstském táboře věnovaném vesmíru. Tento tábor uspořádal Dům dětí a mládeže ve Ždánicích a účastnili se ho děti ve věku od pěti do dvanácti let. Každý den byl zaměřený na jinou část astronomie a dění nad našimi hlavami. Pondělí bylo věnováno Slunci, úterý Měsíci a Zemi, středa planetám a ostatním tělesům Sluneční soustavy, ve čtvrtek jsme se vydali daleko do říše hvězd a až na samotný okraj vesmíru a pátek jsme věnovali fenoménu UFO a ufounům. Každé ráno jsme se setkávali v Domě dětí a mládeže ve Ždánicích. Dopoledne bylo vyplněno hrami, povídáním na dané téma a bezpečným pozorováním Slunce astronomickým dalekohledem. A protože jsme měli štěstí na dobré počasí, mohli si naši malí hvězdáři všimnout, jak se Slunce každý den mění. I když se nacházelo v minimu své aktivity, protuberance na okraji slunečního disku se proměňovaly skoro jako živý tvor. Po obědě jsme trávili čas na ždánické hvězdárně, kde jsme si prohlédli kosmonautickou výstavu, pouštěli hvězdářské pořady i pohádky v planetáriu, hráli si v klubovně DDM a prováděli různé experimenty. Novinkou pro všechny byl například holografický projektor, kterým jsme si promítli Slunce a všechny planety Sluneční soustavy. V pozorovatelně se děti rovněž naučily zakreslovat sluneční fotosféru zobrazenou projekčním dalekohledem a někteří se těší, že budou v této aktivitě pokračovat i v budoucnosti v rámci hvězdářského kroužku. Jedná se totiž o nejdéle běžící experiment ve vědě jako takové a jednu z možností, kde se mohou ve vědě uplatnit i naši malí hvězdáři. Byl to krásný týden vyplněný především hrami, ale i poznáním, že náš vesmír je neskutečně krásný, ale také zajímavý a dostupný pro každého, kdo se umí dívat a divit.


31.9.2020

S ohledem na opatření proti šíření covid 19 a požadavkům vedení škol jsme byli nuceni upravit zaměření i náplň a cílovou skupinu jednotlivých kroužků. Jedná se o kroužky V Archlebově a Čejči. Věnujte proto, prosím, zvýšenou pozornost při přihlašování svých dětí.

30.8.2020

Vážení rodiče, milé děti a příznivci DDM Ždánice.

Doslova za pár dní začíná nový školní rok. Ten letošní, což všichni jistě tušímě, určitě nebude takový, jaký ho většina z nás znala. Pro zajištění provozu domečku a fungování našich kroužků musíme dodržovat určitá nařízená opatření. Touto cestou bychom Vás chtěli poprosit o toleranci a spolupráci. 

Děkujeme za pochopení. 

Zaměstnanci DDM Ždánice, kteří se již brzy těší na vaše děti a společně prožité chvíle.

15.8.2020

Pro letošní ročník histokola jsme pro děti připravili vzhledem k počasí desetimetrový úsek, kde měly soutěžit v pomalé jízdě. Cílem tedy bylo projet danou trasu co nejpomaleji a bez šlápnutí na zem. Mnoho z dětí však mělo závodní kola a chtěly hlavně závodit, takže místo pomalé jízdy profrčely  kolem nás tak rychle, že jsme málem ani nestihli zapnout časomíru. Nevadí, vítězem byl každý, protože všichni dostali medaili a tašku plnou dobrot.

UPOZORNĚNÍ

Vyzvednutí dítěte z tábora - dítě si může vyzvednout vždy pouze zákonný zástupce, případně člověk s plnou mocí.

1.8.2020

Příměstský tábor DDM Ždánice - Mážotábor

V pondělí 27.července začal mažoretkový příměstský tábor ve Ždánicích. Dvanáctka holek přicházelo každé ráno s hůlkou v ruce na domeček. Během týdne holky podnikly cestu za pokladem, zahrály si hry s různou tématikou, deskové hry i vodní bitvu na zahradě DDM. Kromě toho jsme navštívili Planetárium ve Ždánicích či hřiště MZŠ a každý den jsme si zatancovali společný taneček. Dopoledne patřilo tancování - práci s hůlkou, základům gymnastiky a baletu. Všechny holky se naučily spoustu nových prvků s hůlkou, které později využily při společném skládání skladby. Poslední den dostala každá účastnice diplom, který si všechna děvčata zasoužila. Holky by to i o týden protáhly, protože jim tábor uběhl až moc rychle. Všichni se těšíme na příští rok a na nové tváře v našem kroužku mažoretek od září.


17.7.2020

Příměstský tábor DDM Ždánice - Domečkohrátky

V pondělí 13. července jsme zahájili první turnus letošních příměstských táborů ve Ždánicích s názvem Domečkohrátky. Čtrnáct dětí si společně s Malým princem zkusilo cestovat z planety na planetu. Celý týden jsme si hráli na hřišti, na domečku, v parku i na hvězdárně. Pro děti byly připraveny hry o rostlinách, zvířatech, deskové, poznávací i vědomostní. Každý den jsme navštívili hvězdárnu, kde jsme si prohlédli dalekohledem naši nejbližší hvězdu, Sluníčko. Kromě toho jsme viděli pár hvězdářských pohádek o planetách a souhvězdích. Celý týden jsme se společně výborně bavili, tak nás skoro překvapilo, že už je pátek a musíme se loučit. Těšíme se na příští rok a další společná setkávání.


Další fotografie z příměstského tábora najdete v záložce tábory P01.

12.7.2020

První turnus máme za sebou, ale táborníci na cestě za dobrodružstvím zapomněli nějaké věci na hájence. Fotografie nalezených věcí jsou uveřejněny na stránkách turnusu. pokud něco postrádáte.....tak nás neváhejte kontaktovat a domluvíme jejich předání.

1.7.2020 

Do Haluzic dorazili první táborníci

Pokud máte dítě na táboře nebo se jen chcete podívat, co se děje v Haluzicích, pak jděte do sekce tábory a klikněte na odkaz turnusu, o který máte zájem, a sledujte táborové deníky.

17.6.20200

V týdnu od 15.-21.6.2020 se konají poslední schůzky našich kroužků v tomto školním roce. Všem děkujeme za spolupráci a přízeň a těšíme se na další společný školní rok. Nabídka kroužků pro školní rok 2020/2021 je již zveřejněna na našich stránkách v sekci kroužky a v těchto dnech je otevřeno i on-line přihlašování. 

31.5.2020

Kroužky DDM Ždánice

Od pondělka 11.5.2020 jsme se vrátili k pravidelné kroužkové činnosti samozřejmě s ohledem na hygienická opatření a v zájmu maximální bezpečnosti dětí při mimoškolním vzdělávání.

Na první schůzce kroužků jsme od dětí převzali čestná prohlášení a po poradě s vedením škol, kde jednotlivé kroužky probíhají, i upravili časy jejich konání. Toto opatření bylo nutno učinit z důvodu úklidu učeben a prostor, ve kterých kroužky probíhají.

Hvězdářské kroužky se až do 21.6.2020 realizují v budově DDM Ždánice, Sokolská 525. Hvězdářský kroužek, který se běžně koná v budově Klvaňova gymnázia v Kyjově, je z hygienických důvodů také přesunut na DDM Ždánice. Pravidla fungování kroužků byla upravena s ohledem na požadovaná hygienická opatření a o jejich rozsahu jsme ještě před nástupem do kroužků na našich stránkách rodiče i děti informovali.

Každoročně je kroužková činnost realizována od října do května příslušného školního roku. Vzhledem k nastalé situaci a jako kompenzaci za nerealizované schůzky jsme se letos rozhodli fungování kroužků prodloužit až do 21.6.2020. Jako další kompenzaci jsme zvolili slevu ve výši 100,-Kč u všech, kteří za školní rok 2019/2020 zaplatili za náš kroužek více než 500,-Kč, na kroužkovné v jakémkoli našem kroužku pro příští školní rok 2020/2021.

Vzhledem k tomu, že návrat dětí do škol záleží na uvážení rodičů, jsme obdrželi maily od rodičů těch dětí, kteří se rozhodli, že jejich děti v kroužku již do konce roku nebudou pokračovat. Převážně šlo o děti, které jsou zařazeny do rizikových skupin. V konečném důsledku se však jednalo pouze o zlomek z počtu dětí a kroužky i přes mimořádná opatření navštěvuje takřka 80% přihlášených. Všem dětem i rodičům chceme poděkovat za přízeň a těšíme se na školní rok 2020/2021, kdy již od poloviny června bude možné na našich stránkách vybírat z nabídky kroužků pro následující školní rok a zároveň i děti on-line přihlásit.

31.5.2020

Haluzická hájenka

Nelehké období omezení naší činnosti z důvodu omezení šíření virového onemocnění covid - 19 jsme strávili v plné práci přípravou hájenky pro táborníky. Pro využití v kuchyni je opět připravena bylinková zahrádka, na všech postelích jsou nové matrace, je vybudováno sociální zařízení pro naše kmenové zaměstnance, je vytvořena místnost pro noční ostrahu, v chýši, což je místnost pro vedoucí, je sádrokartonem obložený strop a celá místnost je vymalována, v jídelně máme k novým stolům z loňského roku vyrobeny pro děti nové lavice na sezení a hlavně....finišujeme s dokončením opravy bazénu, filtrace vody a s oplocením. Z knihovny v Hovoranech jsme opět od paní Mgr. Ivany Hanáčkové získali vyřazené knihy, které budou dětem k dispozici ve formě knihobudky na táborech. Paní Jarmila Kašpárková neúnavně tráví každou chvíli úklidem a zkrášlováním okolí hájenky, péčí o stromy, květiny a zeleň v celém areálu. Pan Břetislav Bajer realizuje údržbářské práce, staví oplocení bazénu a dokončuje terénní úpravy okolí bazénu, pomáhá s úklidem a výmalbou a vždy vzorně posekaný trávník v areálu je především jeho vizitkou. Doufáme, že naše snaha bude oceněna zejména těmi, pro které tohle všechno děláme, našimi dětmi.

Jak to u nás vypadá se můžete podívat i na videu níže

Omezení pro tábory

Tábory jsou povoleny, ale už nyní víme, že pro jejich hladký průběh a zejména pro bezpečnost dětí budeme nuceni přijmout spoustu nových a v mnoha případech i omezujících opatření. Jedním z těch, která aktuálně řešíme, je skoro až hermetické uzavření skupiny dětí na táboře. Nebude možnost na rozdíl od loňského roku navštívit nejen děti ale i pracovníky tábora na jednotlivých turnusech a to i mimo areál, děti nebudou moci cestovat na výlety a ani si jít do ochodu doplnit zásoby sladkostí. Do celého areálu bude platit přísný zákaz vstupu a to i v době nástupu dětí na tábor a při jejich vyzvedávání. Bude omezena i možnost dětem něco přivézt a poslat v balíku. Tak jako každoročně však budou mít děti tak bohatý program, že ony samy tato omezení zřejmě ani nepostřehnou. Již teď vás prosíme o spolupráci a maximální pochopení dané situace.

26.5.2020

TÁBORY BUDOU!

Dobrá zpráva pro všechny táborníky a tábornice - tábory budou! V současné době připravujeme jejich realizaci s ohledem na nové podmínky Ministerstva zdravotnictví ČR. V červnu rozešleme bližší informace. Děkujeme za trpělivost a pochopení a těšíme se do Haluzic.

20.5.2020

Vážení rodiče, 

od pondělka 25.5.2020 se vracíme k pravidelné kroužkové činnosti. S ohledem na hygienická opatření a v zájmu maximální bezpečnosti vašich dětí při mimoškolním vzdělávání Vás žádáme o pozornost a spolupráci.

V sekci kroužky jsou pro vás připraveny důležité dokumenty, které je nutno před nástupem dítěte do kroužku podrobně nastudovat. Dokument čestné prohlášení je následně potřeba si stáhnout, vytisknout a při první návštěvě kroužku podepsaný odevzdat. Pokud tento dítě nebude mít, pak není možno jej do kroužku vzít a schůzky se nemůže zúčastnit. Pokud máte problém s vytištěním čestného prohlášení, můžete si jej vyzvednout od čtvrtka 21.5.2020 odpoledne u vchodu do DDM Ždánice. Pokud i tohle nebude z vaší strany možné, pak je nutno dítě na první schůzku doprovodit, prohlášení si vyzvednout u vedoucího a následně vyplnit.

Upozorňujeme rodiče dětí ze školy v Čejči, že po dohodě s ředitelstvím školy budou upraveny i časy kroužků. Informace o časech konání děti obdrží ve škole v příštím týdnu. Toto opatření je nutno učinit z důvodu úklidu učeben a prostor, ve kterých kroužky probíhají.

Hvězdářské kroužky se budou až do 21.6.2020 realizovat v budově DDM Ždánice, Sokolská 525. Časy konání těchto kroužků zůstávají stejné. Hvězdářský kroužek, který se běžně koná v budově Klvaňova gymnázia v Kyjově, je z hygienických důvodů také přesunut na DDM Ždánice.

Kroužky, které jsou určeny pro malé děti a je zde nutný doprovod rodiče, zatím nemají upřesněná pravidla činnosti, proto rodiče budeme kontaktovat osobně telefonicky a podrobná opatření jim před první schůzkou kroužku sdělíme.

Dětem rodičů, kteří nám poslali email, že jejich děti již kroužek navštěvovat v letošním školním roce nebudou, děkujeme za spolupráci a těšíme se na setkání v kroužcích ve školním roce 2020/2021.

Děkujeme za spolupráci a věříme, že to společně zvládneme.

4.5.2020

Vážení rodiče,

vzhledem k uvolňování mimořádných opatření v oblasti školství byl Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR představen plán postupného otevírání škol a školských zařízení. Domy dětí a mládeže se tedy ke své pravidelné kroužkové činnosti mohou vrátit od 25.5.2020. 

Tento termín se samozřejmě může dle aktuální situace ještě měnit, ale pokud nebudou vyhlášena nová opatření, můžeme od pondělí 25.5.2020 obnovit činnost našich kroužků.

Každoročně je kroužková činnost realizována od října do května příslušného školního roku. Vzhledem k nastalé situaci a jako kompenzaci za nerealizované schůzky jsme se letos rozhodli fungování kroužků prodloužit až do 21.6.2020. Jako další kompenzaci jsme zvolili slevu ve výši 100,-Kč u všech, kteří za školní rok 2019/2020 zaplatili více než 500,-Kč, na kroužkovné v jakémkoli našem kroužku pro příští školní rok 2020/2021.

Vzhledem k tomu, že návrat dětí do škol záleží na uvážení rodičů, tak prosíme o zaslání mailu se jménem a příjmením vašeho dítěte a názvem příslušného kroužku v případě, že Vaše dítě k nám do kroužku od 25.5.2020 nenastoupí.

Své případné vyjádření zašlete, prosím, na náš mail do 15.5.2020. 

Pravidla fungování kroužků jsou upravena s ohledem na požadovaná hygienická opatření a o jejich rozsahu vás budeme ještě před nástupem do kroužků na našich stránkách informovat.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

19.4.2020

Novinky na hájence

I v této nelehké situaci, která je způsobena šířením viru covid-19 a následným opatřením vlády proti jeho šíření, připravujeme hájenku na táborovou činnost a pobyty dětí. Již v loňském roce jsme začali hájenku i všechny chatky kompletně vybavovat novými matracemi. Tyto byly vyrobeny speciálně v zakázce na míru, neboť lůžka mají nestandardní rozměr a potřebovali jsme matrace se snímatelným potahem. Také byla všechna lůžka dovybavena novými lůžkovinami, které jsou vhodné i pro alergiky. Od začátku dubna jsme začali tyto matrace instalovat na všech 120 lůžek, přičemž současně probíhal kompletní úklid a příprava pokojů i chatek. Již od měsíce března probíhá rozsáhlá rekonstrukce bazénu a oprava technologie pro čištění vody v bazénu. V minulém roce jsme zakoupili plotový systém, který jsme v dubnu začali svépomocně instalovat jako oplocení bazénu. Výrazně jsme tím zvýšili bezpečnost dětí, které se účastní pobytů na Haluzické hájence. Příprava hájenky je tedy v plném proudu a všichni netrpělivě čekáme na uvolňování opatření vlády proti šíře viru covid-19, abychom mohli dokončit kroužkovou činnost a přivítat táborníky.

19.4.2020

V karanténě nezahálíme

Tento vynucený útlum v naší činnosti, který probíhá od 11.3.2020, jsme využili k tomu, abychom domeček trošku zkrášlili a lépe připravili na konání příměstských táborů i kroužkovou činnost. V měsíci březnu jsme započali rekonstrukci přízemí, kdy jsme v jídelně nechali položit novou podlahu, strhali z hygienického hlediska nevyhovující zaprášené koberce ze zdí a nově jsme celou jídelnu vymalovali. Novou výmalbou jsme opatřili i kuchyňku, která slouží k výdeji jídla v době konání příměstských táborů a dalších akcí, a také chodbu i toalety v přízemí. V březnu jsme také přistoupili ke zhotovení nového nátěru všech dveří a futer v přízemí budovy. Celé přízemí ještě čeká na instalaci nových nástěnek a pak už se na vás bude těšit ve zcela novém kabátě.

Kromě toho jsme nabídli městu i veřejnosti pomocnou ruku v boji proti covid-19 tím, že jsme ihned po vyhlášení karantény a povinnosti nosit roušky na veřejnosti začali šít ze zbytků pláten ze zásob ve skladu domečku roušky. Zvolili jsme obrázkové roušky, které jsou určeny hlavně dětem. Kromě města Ždánice, kam putovala podstatná část naší produkce, jsme roušky rozdávali dětem v okolí a zasílali do ordinací dětských lékařů, kteří jimi potěšili své pacienty.

6.4.2020

Jako dobrovolníci jsme se zapojili do šití roušek.

Vážení rodiče,

vzhledem k nastalé situaci Vás chceme informovat, že průběh táborů příměstských i pobytových bude přímo závislý na rozhodnutí vlády ČR. Pokud bude konání táborů omezeno nebo zakázáno (například z důvodu posunu ukončení školního roku nebo hygienických důvodů, popř. krácení letních prázdnin), pak budeme rodičům přihlášených dětí za neuskutečněné pobytové i příměstské tábory, kteří již tábor zaplatili, vracet platbu v plné výši. Děkujeme za pochopení a v této nelehké době Vám přejeme hodně zdraví i optimismu.

20.3.2020

Kompenzace za zrušené schůzky kroužků již plánujeme a budou realizovány formou tvořivých dílen, sportovních programů i pobytových akcí na Haluzické hájence po odeznění aktuálního stavu. Děkujeme za pochopení a přejeme hlavně hodně zdraví a optimismu.

20.3.2020

Všechny akce DDM Ždánice jsou do odvání zrušeny.

10.3.2020

Na základě dnešního rozhodnutí vlády ČR jsme nuceni od 11.3.2020 zrušit schůzky našich kroužků na dobu neurčitou. O  obnovení činnosti Vás budeme informovat prostřednictvím našich stránek. Děkujeme za pochopení. 

9.3. 2020

Březnové přespání - knížka na dobrou noc

V pátek 6. března jsme s dětmi z přespání využili pozvání paní knihovnice Anety Valihrachové, která v knihovně pro děti připravila povídání o knihovně ve Ždánicích a o knížkách pro děti. Kromě toho byly pro děti připraveny komixy, omalovánky, ukázky knížek i pohádka o fungování knihovny. Dětem se v knihovně tak líbilo, že to vypadalo, že budeme místo na hvězdárně tentokrát muset přespat v knihovně. Díky milému přístupu paní knihovnice se děti zajímaly i o možnost se do knihovny přihlásit a už se těší, jak si nějakou knihu vypůjčí.

Jarní keramické tvoření 7.3.2020

V sobotu jsme pro veřejnost uspořádali jarní keramické tvoření. Sešlo se 14 dětí, které si vytvořily hned několik velikonočních dekorací. Nejprve to byla kapsička se zajíčky a vzhledem k dostatku času a šikovnosti dětí si ještě každý mohl vyrobit pár zápichů do květináčů. Nyní necháme všechny výrobky uschnout, vypálíme je a zřejmě někdy za 14 dní na stánkách oznámíme dětem, že si je mají u nás na domečku vyzvednout. 

2.3.2020

Broučci a světlušky pozor, už si chystáme lampióny a za pár dnů vyrážíme do parku ve Ždánicích, abychom vás probudili.

Ještě máme volných pár míst na přespání a také na jarní keramické tvoření. Neváhejte a přihlašte se.

1.3.2020

Uzel přátelství

V únoru za námi na domeček přišel vedoucí T.O.Kamarádi Jan Matějka s nápadem, že by měl zájem o obnovení tradiční akce Uzel přátelství. Popravdě jsme o této akci a její organizaci neměli ani tušení. Rozhodli jsme se ale vyzkoušet Uzel přátelství obnovit a poslední únorový pátek jsme společně s Honzou a Kamarády uspořádali nultý ročník této soutěže. Uzel přátelství je tedy soutěž ve vázání šesti základních uzlů. Ze smyček se vázala dračí a lodní, spojky škotova, plochá a rybářská a zkracovačka ovčí nožka. Celkem se do soutěže zapojilo dvanáct soutěžících. Kritériem pro hodnocení byla správnost a kvalita uvázaných uzlů a hlavně čas, který soutěžící potřebovali k jejich uvázání. Vítězem se v kategorii mladších stal Vojtěch Vrbík a ve starší kategorii Jaroslav Duroň. Vítězové získali diplomy, medaile a věcné ceny. Každý soutěžící si domů odnesl nějakou sladkost, drobnost a také účastnický list s potvrzeným časem svého výkonu. Tímto nultým ročníkem byl také stanoven aktuální rekord, která drží Vojtěch Vrbík a jeho hodnota je 56,97 s. Za nápad, organizaci, iniciativu a v neposlední řadě za funkci rozhodčího děkujeme Honzovi Matějkovi. Akce se dětem i nám velmi líbila a těšíme se, že v dalším ročníku se setkáme s někým z vás, kdo se třeba rozhodne zaútočit na Vojtův rekord.

25.2.2020

Ve spolupráci s T.O.Kamarádi pro vás máme ještě jednu nabídku, jak zajímavě strávit páteční podvečer.

25.2.2020

Na březen pro vás připravujeme...…….

Ahoj po jarních prázdninách...….nezapomeňte se přihlašovat na březnové přespání......a můžete s námi vyrazit rovnou i na jarní keramické dílny

11.2.2020

V době jarních prázdnin se kroužky nekonají a není  otevřen ani klub DDM na hvězdárně. Přejeme hezké prázdniny a těšíme se na vás v týdnu od 24.2.2020.

9.2.2020 jsme pro všechny děti uspořádali Karneval…...a kromě tancování, her, tvarování balónků a losování tomboly.....

Karneval

Začátkem února pro děti ze Ždánic a blízkého okolí připravil DDM Ždánice tradiční dětský karneval. Konal se v Kulturním domě ve Ždánicích v neděli 9. února. Začátek byl stanoven na patnáctou hodinu, kdy se sešlo sto dětí v maskách i bez a zhruba stejný počet dospělých. Občerstvení bylo připraveno, zábavný program a tombola taky, tak hurá na to. Kromě diskotéky a tanečního programu si pro všechny nachystaly ve dvou blocích krásné vystoupení naše mažoretky. Děvčatům se jednotlivé výstupy velmi podařily a my už konečně víme, za co v soutěžích sbírají tolik medailí. Agentura Bianca přivezla pro děti spoustu tanečních písniček, zábavných soutěží a také si každý, kdo měl zájem, mohl vymodelovat zvířátko z balónků. Nejprve se do všeho nadšeně vrhly děti, ale nakonec tančili úplně všichni a závěrečné modelování zvířátek z balónků oslovilo nejednoho tatínka nebo maminku, kteří rádi svým ratolestem pomohli. Zlatým hřebem tanečního odpoledne byla tombola, kde vyhrával každý lístek, ale šanci na výhru měli vlastně všichni, protože třináct hlavních cen se losovalo ze vstupenek všech přítomných dětí. Jsme rádi, že se karneval opět vydařil a těšíme se na prince, princezny, dráčky, berušky, piráty, šašky, sportovce, netopýry.....a další masky zase za rok. Závěrem už jen poděkování všem spolupracovníkům, kamarádům a příznivcům, kteří nám pomáhali, a firmě Wiky Kyjov za sponzorský dar pro děti.


…….jsme na hlavně......řádili a řádili.

8.2.2020

Karnevalové přespání na hvězdárně

O víkendu jsme opět přespali na hvězdárně...….a tentokrát v karnevalovém duchu.

Karnevalové přespání

Vzhledem k tomu, že se o víkendu konal dětský karneval, tak téma únorového přespání bylo jasné. Sešli jsme na domečku, kde jsme se převlékli do masek a začali řádit. Na programu tohoto přespání byly ty klasické taneční soutěže a také tancování podle klipů, které jsme si pouštěli v televizi. Největší úspěch měly balónkové hry a taneční soutěže v párech. Následoval přesun na hvězdárnu a filmový večer...a tentokrát jsme byli z tancování tak unavení, že většina z nás neviděla ani konec pohádky. Na tomto přespání nás nepříjemně překvapila technická závada na toaletách a tady je nutno poděkovat Radkovi Štěpánkovi, který bez ohledu na svou pracovní dobu a osobní program v pozdních nočních hodinách přišel a tuto závadu odstranil. Ráno hurá za rodiči a už se těšíme na další přespání.


4.2.2020

Do konce února všem, kteří se přihlásili na naše tábory, odešleme první informační email. V případě, že jej do 1.3.2020 neobdržíte a dítě jste přihlašovali, neprodleně nás kontaktujte. Děkujeme.

….....také je ještě volných pár míst na karnevalové přespání! Přihlášky na našem webu.

O víkendu bude KARNEVAL!!! Přijďte se s námi pobavit! Čekají vás soutěže, hry, tombola, diskotéka a vystoupení našich mažoretek.

27.1.2020

K dnešnímu dni máme na příměstské tábory volných 15 míst a na pobytové tábory na Haluzické hájence pouze 33 volných míst. Tábory T02 a T03 jsou beznadějně vyprodány. 

17.1.2020.....nezapomeňte se také přihlašovat na přespání!!!

17.1.2020 

Na táborech je volných už jen 92 míst! Neváhejte a pokud chcete jet, vyplňte on-line přihlášku. Těšíme se na Vás!!!

14.1.2020

15.1.2020

SPOUŠTÍME PŘIHLAŠOVÁNÍ NA NAŠE TÁBORY!!!

……..a na co se můžete těšit na našich táborech?????

Výprava za dobrodružstvím-klasický tábor plný koupání, her a lesohrátek. Je vhodný pro začínající táborníky i pro zkušené táborové harcovníky.

Haluzický ro(c)k-prožijeme na táboře za deset dní celý kalendářní rok-oslavíme Vánoce, užijeme si Silvestra, upleteme pomlázky....a kromě jiného ještě každý oddíl na táboře natočí svůj vlastní videoklip.

Vodní svět-sice se všechno bude točit kolem vody, ale záleží na počasí, kolik se toho odehraje v bazéně a kolik na souši. Umět plavat není pro tábor podmínkou.

Haluziáda-bude probíhat v olympijském duchu....zasoutěžíme si a zasportujem. Kdo by však čekal tradiční sporty, tak bude překvapen, protože my si vyzkoušíme i spoustu nových.

13.1.2020

Tříkrálové přespání na hvězdárně

Přespání v lednu jsme zahájili na domečku, kde jsme se nejprve podívali na pohádku o třech králích. Vyrobili jsme si krásné koruny a s písničkou...My tři králové, jdeme k vám....na rtech jsme vyrazili na hvězdárnu, kde nás už čekalo něco dobrého na zub, pohádka a spacáky. Ráno jsme rodičům předvedli, jak jsme se krásně naučili zpívat a doprovázet na hudební nástroje písničku a vyrazili jsme domů strávit příjemný víkend.

Příští přespání bude karnevalové, tak už se těšíme, v jakých maskách se nám předvedete. Čekají nás soutěže, hry a tancování, zkrátka poctivé karnevalové řádění. Těšíme se na vás!!!

15.1. 2020 otevíráme přihlašování na tábory!

9.1.2020

Uvolnilo se místo na dnešní přespání. Pokud máte chuť se ještě na poslední chvíli přihlásit, pak volejte na číslo 702 091 352.

7.1.2020

Hledáme spolupracovníky na tábory

Máte zájem s námi spolupracovat na letních pobytových táborech, které pořádáme pro děti na Haluzické hájence, pak neváhejte a kontaktujte nás. Možnost brigády nabízíme na pozicích kuchař, kuchařka, pomocnice v kuchyni, vedoucí, praktikant, noční ostraha a zdravotník.

A již s předstihem na nový školní rok..........Máte zájem s námi spolupracovat jako vedoucí v zájmových útvarech, které jsou realizovány naším DDM? Dlouhodobě máme zájem o spolupracovníky, kteří jsou kreativní, mají dětem co nabídnout a chtějí pracovat jako vedoucí v našem již stávajícím zájmovém útvaru nebo si případně otevřít nový se zaměřením vlastním? Hledáme zejména vedoucí turistických oddílů, divadelních kroužků a sportovních kroužků pro děvčata i chlapce ve Ždánicích i v nejbližším okolí, či v obcích, kde kroužkovou činnost realizujeme.


7.1.2020

Pokud se k nám chystáte na tábor nebo to zatím zvažujete, pak se zkuste podívat na nové video z prostředí Haluzické hájenky, které najdete v sekci HÁJENKA HALUZICE.

6.1.2020

Již brzy otevíráme přihlašování na naše tábory. Podrobné informace najdete v sekci TÁBORY.

6.1.2020

Vítejte na našich stránkách v roce 2020. První letošní přespání - lednové je již obsazeno. Děkujeme a těšíme se na vás.

23.12.2019

a v novém roce 2020 štěstí, zdraví, lásku, přátelství, odvahu, radost, víru, naději a sílu přeje kolektiv zaměstnanců DDM Ždánice.

15.12.2019

Mikulášskou párty jsme začali kvůli mrazivému počasí rovnou na hvězdárně. Nejprve jsme přijali pozvání pana hvězdáře na putování hvězdnou oblohou  a pak jsme se věnovali vyrábění andílků. Ti se nám moc podařili a dokonce jsme si do nich vysloužili opožděnou nadílku od Mikuláše. Večer jsme si zpříjemnili filmem, který jsme sledovali už z teplíčka spacáků. Pro rok 2019 to bylo poslední přespání a my už se těšíme na první v roce 2020 lednové, kde se dozvíme něco o tom, jak to bylo s třemi králi

10.12.2019

Přihlašování na lednové přespání bude otevřeno už od 15.12.2019. Počet míst je omezen, tak dlouho neváhejte!!!

29.11.2019

Kroužková činnost DDŽdánice

V letošním školním roce 2019/2020 jsme pro vaše děti otevřeli osmnáct kroužků, do kterých se nám přihlásilo celkem 214 dětí plus 28 tzv.ostatních, což jsou děti předškolního věku a rodiče. Mnoho kroužků bylo kapacitně tak naplněno, že jsme tentokrát museli některé zájemce, kteří se chtěli přihlašovat dodatečně, odmítnout. Touto cestou bychom rádi poděkovali všem vedoucím za jejich obětavou práci a těšíme se, že jim jejich nadšení vydrží a my se s nimi jako se spolupracovníky budeme setkávat i nadále.


29.11.2019

Návštěva dětí z MŠ Ždánice

V posledním listopadovém týdnu jsme měli na domečku ve Ždánicích vzácnou a početnou návštěvu. Přišly se k nám na domeček podívat děti z mateřské školy, která jsme pozvali na malou předvánoční dílničku. Kromě prohlídky svátečně vyzdobených tříd je čekalo i perníčkové tvoření. Každý dostal perníčky a štětec a perníčky byly za chviličku nazdobené čokoládou a barevnými kuličkami. Ve dvou dnech se u nás vystřídaly všechny třídy a kromě perníčků si všichni odnesli i dobrou náladu a pozvánku na další návštěvu.


25.11.2019

Těšíme se na Ježíška 24.12.2019

O víkendu jsme se společně těšili na Ježíška

Po roce jsme opět pro děti i jejich rodiče uspořádali 24. listopadu oblíbenou akci na domečku Těšíme se na Ježíška. Jako každý rok bylo otevřeno několik dílniček, kde si zájemci mohli vyrobit ozdobičky z papíru, andílky na stromeček, keramické zdoby a upéct i nazdobit perníčky. V letošním roce jsme pro všechny, ale především pro děti, připravili hned několik překvapení. První novinku připravil náš pan hvězdář, který dětem zábavnou formou vysvětloval jeden fyzikální jev. Sice jsme měli domeček, díky zájmu o výklad, trošku v mlze, ale teď již mnoho z nás ví, co jsou to vírové prstence. Druhou novinkou bylo psaní dopisů Ježíškovi. Měli jsme připravenou i variantu pro děti, které ještě neumí psát. Firma Wiky Kyjov nám poskytla katalogy svých výrobků a malí zájemci o dárky si tak mohli ten svůj vysněný dárek prostě jen vystřihnout a nalepit do dopisu. Mnoho z dopisů je ještě na domečku pro Ježíška připraveno a my doufáme, že si je Ježíšek brzy odnese a pod stromeček, hlavně těm malým, naloží to, co si vysnili. Akce se vydařila a osmdesátka dětí i dospělých se snad díky nám svátečně naladila a strávila krásné odpoledne. Všem rodičům a dětem i našim příznivcům a spolupracovníkům přejeme klidné sváty a do nového roku 2020 hodně zdraví a úspěchů.


18.11.2019

Prosincové přespání je již obsazeno!

Úředním dnem je pondělí vždy od 8:00 do 15:00. Ostatní dny vzhledem k naší vytíženosti v kroužcích vždy po telefonické domluvě na čísle 702 091 351.

15.11,2019

Dnes startuje přihlašování na prosincové přespání! Počet míst je omezen. Neváhejte a přihlašujte se!!!

4.11.2019 

POZOR, vaše oblíbená akce se kvapem blíží!!!

3.11.2019

Halloweenské přespání na hvězdárně

Listopadové přespání jsme zahájili opečením letos asi posledního špekáčku, který nám sice trochu díky tmě zčernal, ale stejně chutnal skvěle. Posilněni jsme se vybavili lampiony a vyrazili na tentokrát trochu strašidelnou výpravu na hvězdárnu. Zastávku jsme udělali u hřbitova a cestou kolem něj jsme dětem připravili takovou malou stezku odvahy. Musím napsat, že nás všechny děti překvapily, protože ji zvládly samy a úplně beze strachu. Za zmínku stojí i to, že nejmladšímu odvážlivci, který vše absolvoval sám a bez maminky, bylo pět. Lampiony nám sice cestou postupně zhasínaly, ale my jsme na hvězdárnu i tak v dobré náladě brzy dorazili. Po večerním filmu o malém duchovi jsme si vyčistili zoubky, teda někteří, a zapnuli se do spacáků, abychom se dorůžova vyspali. Ráno nás probudila vůně čaje a snídaně a také netrpěliví rodiče. Příště se na vás těšíme v prosinci.


25.10.2019

Listopadové přespání je již obsazeno!!! Pokud chcete vyrazit na prosincové, pak se nezapomeňte od 15.11. začít přihlašovat.

18.10.2019

Upozornění

V době školních prázdnin a státních svátků se kroužky nekonají.

17.10.2019

Zálesáci se činí a nová klubovna ve dvoře DDM ve Ždánicích se tak začíná pomalu rýsovat.

14.10.2019

Děkujeme KaP HA HÁ za brigádu na hájence, kdy nám pomohli s demontováním starého potrubí a s přípravou bazénu na plánovanou rekonstrukci. Díky, bez vás by to nešlo!

8.10.2019

Přihlašování na listopadové přespání bude otevřeno už od 15.10.2019. Počet míst je omezen, tak dlouho neváhejte!!!

6.10.2019

Říjnové přespání

Při výběru témat pro přespání jsme se nechali inspirovat drakiádou, která proběhla odpoledne 4. 10. 2019 před přespáním. Tohle se tedy jmenovalo Jak vycvičit draka. Děti přišly v šest hodin na domeček a hned je čekala výtvarná dílna, kde se naučily vlastnoručně vyrábět draka. Pro některé děti to byla premiéra a tak byly na své draky náležitě pyšné. Společně jsme pak vyrobené dráčky vystavili na okna domečku, kde si je můžete prohlédnout i vy a ocenit šikovnost dětí. Po tvoření jsme se přesunuli již za tmy přes Ždánice na hvězdárnu a zavrtaní ve spacáku jsme se podívali na kreslený film právě o výcviku draků. Ráno se nám nechtělo vstávat, tak jsme ještě chvilku lenošili, ale pak přišli rodiče a vzali si děti domů. Snad si také vzpomenete, jak se drak vyrábí a příští rok na drakiádě bude soutěžit v kategorii vlastnoručně vyrobených draků víc dětí a jejich dráčků.


6.10.2019

Drakiáda s domečkem

První podzimní páteční odpoledne jsme se rozhodli společně s dětmi a rodiči uspořádat tradiční drakiádu. Začínali jsme v půl čtvrté a nejprve to vypadalo na omezení letového provozu draků z důvodu naprostého bezvětří. Postupně se ale trochu rozfoukalo a zkušeným dračím pilotům se podařilo dostat do vzduchu dvacítku draků. Ze země pak dračí přehlídku sledovalo na šedesát dětí i dospěláků. Samozřejmě se celá přehlídka draků neobešla bez dílčích problémů - měli jsme jednoho draka na střeše, dalšího ve vinohradě a dračích kolizí při samotné přehlídce nepočítaně. Naštěstí se všechny draky podařilo zkrotit a tak se nám celé odpoledne nesmírně líbilo. Po vyhlášení vítězů jednotlivých soutěžních kategorií následovalo občerstvení v podobě bábovky a čaje a pak už jen rozdováděné draky a dráčata dostat domů, což byl v mnoha případech pro rodiče zapeklitý úkol. Doufáme, že draky ještě necháte na podzim párkrát proletět a my se na vás těšíme na drakiádě zase za rok na Starých horách.

30.9.2019

Na přespání s názvem Jak vycvičit draka jsou poslední volná místa. Neváhejte a přihlaste se!!!

30.9.2019

Drakiáda se blíží!!! Těšíme se všechny draky a dráčata v pátek 4.10. od  15:30 na Starých horách (kopec za novým hřbitovem)

30.9.2019

ČEJČ

Časy kroužků, které vedeme v Čejči

Tancovánky (aer/zb) - čtvrtek 13:45 - 14:30

Sportík - čtvrtek 14:45-15:30

Keramika 1 - čtvrtek 15:45-16:30

Keramika 2- čtvrtek 16:30-17:15

Časy kroužků jsme byli nuceni upravit podle našich personálních možností i pořadavků školy. Za případné komplice se omlouváme. Děti si vždy vyzvedneme ve vestibulu školy v Čejči, kde budou kroužky probíhat. První schůzky v tomto týdnu budou informativní a není potřeba si nosit něco speciálního. Těšíme se na vás!

30.9.2019

ARCHLEBOV

Časy kroužků, které vedeme v Archlebově

Keramika - středa 14:00-14:45

Tancovánky (aer/zb) - středa 15:00 - 15:45

Atletika - čtvrtek 12:40-13:25

Časy kroužků jsme byli nuceni upravit podle našich personálních možností i pořadavků školy. Za případné komplice se omlouváme. Děti si vždy vyzvedneme ve vestibulu školy v Archlebově, kde budou kroužky probíhat. První schůzky v tomto týdnu budou informativní a není potřeba si nosit něco speciálního. Těšíme se na vás!

30.9.2019

Kroužek in-line bruslení začíná již zítra ve 14:15 na DDM ve Ždánicích. S sebou si, prosím, vezměte přilbu, chrániče a popřípadě brusle, čisté ponožky, sportovní oblečení a dobrou náladu.

30.9.2019

První schůzka Vrtílku a Herny je v úterý 1.10.2019 v 9:00 na DDM Ždánice. Těšíme se na vás.

12.9.2019

V době od 13.9. do 19.9. čerpáme řádnou dovolenou. V případě neodkladných záležitostí volejte na číslo 517 367 522, P. Bajer. Dotazy ohledně kroužků směřujte na nás, prosíme, až v době po 20.9.2019. Děkujeme za pochopení.

10.9.2019

KROUŽKY

Vzhledem k organizaci práce na DDM jsme byli nuceni časy některých kroužků dodatečně upravit. Za vzniklé komplikace se předem omlouváme. Na aktuální informace se podívejte do sekce kroužků. Děkujeme za pochopení a těšíme se na vás. V případě nejasností a dotazů nás, prosím, kontaktujte.

4.9.2019

Od 15.9.2019 otevíráme přihlašování na první přespání na Hvězdárně v tomto školním roce. Nezapomeňte se včas přihlásit, protože počet míst je omezen. 

2.9.2019

Jak se přihlásit do kroužku?????

V sekci kroužky si vyberete kroužek a vyplníte on-line přihlášku. On-line přihláška vám rezervuje místo v kroužku. Do 30.9.2019 je nutné přinést nebo jinak doručit (např.vhodit do schránky) podepsanou kompletní papírovou přihlášku (ke stažení opět v sekci kroužky) a uhradit poplatek za kroužek převodem na bankovní účet. Do poznámky, prosím, uveďte jméno a příjmení dítěte a název kroužku. V případě nejasností nás neváhejte kontaktovat.

2.9.2019

1.9.2019

Hledáme spolupracovníky

Máte zájem s námi spolupracovat jako vedoucí v zájmových útvarech, které jsou realizovány naším DDM? Dlouhodobě máme zájem o spolupracovníky, kteří jsou kreativní, mají dětem co nabídnout a chtějí pracovat jako vedoucí v našem již stávajícím zájmovém útvaru nebo si případně otevřít nový se zaměřením vlastním? Hledáme zejména vedoucí turistických oddílů, divadelních kroužků a sportovních kroužků pro děvčata i chlapce ve Ždánicích i v nejbližším okolí, či v obcích, kde kroužkovou činnost realizujeme.

Aktuální nabídka kroužků pro školní rok 2019/2020 je pro vás připravena v sekci kroužků, kde je ke stažení i přihláška.