PŘESPÁNÍ 

ON-LINE PŘIHLÁŠKA NA PŘESPÁNÍ

Přespání  určeno pro děti od pěti do 14, 99 let. Koná se většinou z pátku na sobotu a letos to bude nejčastěji druhý víkend v měsíci. Na přespání je možno se přihlásit vždy až po zveřejnění plakátu a otevření přihlašování.

Cena zahrnuje: pedagogický dozor, program, nocleh, snídani a pitný režim.

S sebou: spacák, sportovní obuv i oděv, pláštěnku, přezůvky, hygienické potřeby, na spaní pyžamo - ne noční košile, kartičku pojišťovny.

Program:  Je tematicky zaměřen a náplň odpovídá vždy věkové skladbě dětí, počasí i personálnímu složení dozoru.

Rodiče děti přivedou první den přespání v pátek na 18:00 na Sokolskou 525 - DDM Ždánice a děti si vyzvednou v sobotu v 9:00 tamtéž. Pokud bude dítě vyzvedávat někdo jiný než jeho zákonný zástupce, pak je nutno nám tuto skutečnost oznámit předem na mail ddm@ddmzdanice.cz

Upozornění: Přespání se uskuteční pouze v případě, že bude obsazeno minimálně dvanáct míst. Dále žádáme rodiče, aby dětem na přespání nedávali mobilní telefony, neboť je děti nevhodně používají a narušují tím program.