Tábory 2019

Přihlašování na letní pobytové tábory v Haluzicích začne 15.ledna 2019 v 0:01h. Žáci ZŠ ze Ždánic mají tu výhodu, že se mohou přihlašovat již o týden dříve, a to: 8.ledna 2019 0:01h


Přihlašování bude on-line přes formulář po rozkliknutí jednotlivých turnusů níže. Přihlášení on-line je pouze jednou částí blokace místa na letním táboře. Dále je třeba zkontrolovat kontraindikace pro nástup na tábor (viz dokumenty k táborům). Další důležitou věcí je uhradit do 15.března 2019 celou částku za tábor, nejlépe převodem na náš účet 107-9294840267/0100, který je také uvedený na papírové přihlášce, kterou je také nutné dodat vyplněnou a podepsanou na domeček do 15.3.2019. Je třeba dodat originál přihlášky, ne pouze její sken. Jsou to zase naše zkušenosti, bohužel ne všichni dovezli originál společně s dítětem na tábor. Děkujeme za pochopení.


Po zkušenostech z předchozích let nestačí platba zálohy, přihlášené děti se na poslední chvíli odhlašovali a naši březnoví náhradníci již měli letní program zajištěný jinde.


Chceme tedy předem upozornit, že od koho nebudeme mít 15.3.2019 platbu za tábor na našem účtu, toho místo postoupíme ihned dalšímu náhradníkovi, který bude schopen bezprodleně platbu provést.


V případě, že chcete platit fakturou přes zaměstnavatele, je třeba nás kontaktovat na e-mail ddmzdanice@email.cz a uvést pro jaké dítě a další potřebné údaje pro vystavení faktury. Také pro vás platí, že pokud by platba nebyla připsána do 15.3.2019 na náš účet, hrozí, že o místo přijdete. Proto je možné nejdříve uhradit celou částku sám a poté, kdy nám dojde platba od zaměstnavatele, vám vrátíme vaši platbu na váš účet.


Množí se dotazy, jak staré dítě může jet na tábor. Letní dětské pobytové i příměstské tábory mohou absolvovat děti- žáci ZŠ, tj. žáci 1.-9.třídy. Nejmladší mohou jet ti, kteří ve šk.roce 2018/19 ukončí 1.třídu a nejstarší mohou jet ti žáci, kteří ve šk.roce 2018/19 ukončí 9.třídu ZŠ.

Potvrzení o účasti na táboře vydáváme až po absolvování tábora.

Po vyplnění on-line přihlášky vám nepřijde automatická odpověď, přihlášky musíme zkontrolovat a až poté vám zašleme potvrzení o přijetí přihlášky. Platby budeme kontrolovat hromadně, nežádejte tedy o jejich jednotlivé potvrzování. Začátkem března 2019 upozorníme e-mailem ty, kteří ještě neuhradili, aby to do 15.3.2019(posledního možného data platby) provedli. 

Minulé tábory...