TÁBORY 2024

3. ledna otevíráme přihlašování na naše pobytové i příměstské tábory pro děti s trvalým pobytem ve Ždánicích a žáky Masarykovy základní školy Ždánice.

Veškeré dokumenty k táborům najdete ZDE.


Podívejte se, jak to u nás vypadá


Jak na přihlašování???

UPOZORNĚNÍ

On line přihlašování je otevřeno pro děti s trvalým pobytem ve Ždánicích a žáky MZŠ Ždánice od 3. 1. 2024 od 8:00 hod. a pro ostatní od 15. 1. 2024 od 8:00 hod. . Přihlášky zaslané před stanoveným termínem pro jednotlivé skupiny budou automaticky považovány za neplatné a rodiče nebudeme o této skutečnosti již zpětně informovat.

1. on-line přihláška (přes on-line přihlášku po rozkliknutí jednotlivých turnusů níže)

2. doručení originálu závazné přihlášky (do třiceti dnů od on-line přihlášení)

3. platba (do 15. 3. 2024)

Případné 2. kolo přihlašování bude otevřeno po patnáctém březnu, kdy proběhne kontrola doručených přihlášek a plateb a zájemcům budou nabídnuta místa těch, kteří nesplnili podmínky k účasti na táboře. (nedoručená platba nebo origináml papírové přihlášky)

Na co se můžete těšit na našich táborech?

Pobytové tábory na Haluzické hájence

T41 – Cesta kolem světa 28. 6. – 6. 7. 2024

Tábor plný koupání, her a lesohrátek. Je vhodný pro začínající táborníky i pro zkušené táborové harcovníky. Vyrazíme na výpravu za poznáním různých koutů a kultur světa.

T42 – Templák - 7. 7. – 20. 7. 2024 VYPRODÁNO

Holky a kluci převážně z Brna a okolí.

T43 – Lovci mamutů - 21. 7. – 29. 7. 2024

Láká vás zjistit, jak to vypadalo u takových lovců mamutů a jak bylo složité třeba mamuta ulovit? Pak vyraz s námi na putování za našimi předky!

T44 – Tajemství přírody – 30. 7. – 7. 8. 2024

Chceš se dozvědět mnoho nového a zajímavého o přírodě a o jejich tajemstvích? Neváhej a vydej se s námi na akční výpravu plnou dobrodružství!

Následuje soustředění kroužku Mažoretky Angels, který má rezervovanou Hájenku do 18. 8. 2024.

Do konce srpna bude odstávka a technická údržba areálu pro podzimní činnost.

Příměstské tábory na DDM Ždánice - tábory budou realizovány při minimálním počtu 12 účastníků

P41 – Hvězdářský 8. – 12. 7. 2024 (spíše pro starší děti – 2. stupeň)

P42 – Domečkohrátky 22. – 26. 7. 2021 (spíše menší děti – 1. stupeň)

Příměstské tábory jsou vždy od 8:00 do 16:00. Dítě má zajištěn program, dozor, oběd a pitný režim. Příměstské tábory se konají ve Ždánicích a v okolí s pevnou základnou na DDM nebo na hvězdárně. Při příznivé epidemiologické situaci a vhodném počasí je do programu zařazena i návštěva koupaliště ve Ždánicích. Cena týdenního příměstského tábora je 2.400,- Kč.


Pro koho jsou tábory určeny???

Letní dětské pobytové tábory mohou absolvovat děti - žáci ZŠ, tj. žáci 1. -9. třídy. Nejmladší se mohou účastnit ti, kteří ve šk. roce 2023/24 ukončí 1. třídu a nejstarší ti žáci, kteří ve šk. roce 2023/24 ukončí 9. třídu ZŠ. Příměstské tábory po domluvě můžeme umožnit absolvovat i dětem mladším - myšleno předškolákům.

Přihlašování

Přihlašování je přes on-line formulář po rozkliknutí jednotlivých turnusů níže. Potvrzení o přihlášení se Vám zobrazí na monitoru počítače onámením o odeslání formuláře. Fotografie obrazovky může případně sloužit jako potvrzení o odeslání. Přihlášení on-line je pouze jednou částí blokace místa na letním táboře. Dále je třeba zkontrolovat kontraindikace pro nástup na tábor (viz dokumenty k táborům).

Následně je nutno dodat do třiceti dnů od on-line přihlášení na DDM Ždánice vyplněný originál papírové přihlášky. Tento je možno doručit osobně a v případě naší nepřítomnosti jej vhodit do schránky nebo zaslat poštou. Je třeba dodat originál přihlášky, ne pouze její sken.

Rodiče, kteří budou mít všechny náležitosti k přihlášení dítěte splněny, budou obesláni hromadným informativním emailem po kontrole, která proběhne 16. 3. 2024.

Platba

Další důležitou věcí je uhradit celou částku za tábor, převodem na náš účet 107-9294840267/0100, který je také uvedený na papírové přihlášce. Dále Vás chceme informovat, že termín pro uhrazení platby za tábor je do 15. 3. 2024 . V případě nesplnění jedné z těchto podmínek bude místo vašeho dítěte postoupeno dalším zájemcům v druhém kole přihlašování v měsíci březnu. Pokyny k platbě naleznete na přihlášce a na /www.ddmzdanice.cz/.

Jak na přihlašování???

1. on-line přihlášk(přes on-line přes formulář po rozkliknutí jednotlivých turnusů níže)

2.doručení originálu závazné přihlášky (do třiceti dnů od on-line přihlášení)

3.platba (do 15. 3. 2024)

Případný požadavek na platbu vystavenou fakturou je nutno předem projednat s ředitelem DDM (tel. 702 091 351). Zpětné vystavování faktur není možné!!!

Cena tábora 

V ceně je zahrnuto ubytování, plná penze s celodenním pitným režimem, provozní náklady, zdravotní dohled, vedoucí, noční ostraha a táborové tričko.

Ubytování

Děti jsou ubytovány dle věku a pohlaví ve zděné budově hájenky v pokojích po čtyřech, po šesti a po osmi nebo v chatkách po čtyřech. Všechna lůžka jsou vybavena antialergickou ložní sadou a děti dostanou čisté povlečení a prostěradlo.

Areál se skládá z Haluzické hájenky, kryté i venkovní jídelny, společenské místnosti s krbovými kamny, táborového ohniště, klubovny, patnácti chatek a bazénu s brouzdalištěm. V areálu jsou stoly na kulečník, stolní fotbal, ping pong, aj. K dispozici je samozřejmě odpovídající sociální zařízení s tekoucí teplou vodou.

Požadavky na ubytování uspokojujeme v případě, že nám to umožní věková struktura dětí a jejich pohlaví. Vaše požadavky pro nás nejsou a nemohou být závazné. Samozřejmostí však je, že se jim snažíme co nejvíce vyhovět, ale jsme limitováni i počtem pokojů, lůžek a vytvořením odpovídajících oddílů.

Strava

Strava je připravována v táborové kuchyni 5 × denně s celodenním pitným režimem. Upozorňujeme, že na táborech nelze připravovat individuální stravu dle požadavků rodičů a dětí. 

Doporučené vybavení 

Sportovní obuv a oblečení pro pobyt v přírodě, oblečení pro chladnější dny plavky, sluneční brýle, krém na opalování, pokrývka hlavy, ručník a osuška k bazénu, repelent, teplé pyžamo, hygienické potřeby, odpovídající množství spodního prádla a ponožek (lépe více), pláštěnka, přezůvky, psací potřeby, baterka, popř. hudební nástroje, knihy, časopisy, stolní, karetní a deskové hry. 10x balíček kapesníků, kolíčky na prádlo, gumáky, dopisní papír, obálky se známkou a předepsanou adresou, baťůžek na výlety.

Nedoporučujeme brát s sebou: Mobilní telefony (není zde signál), elektroniku, šperky, větší obnos peněz. Přísně zakázáno brát s sebou: Alkohol, cigarety, omamné látky, střelné a jiné zbraně a veškeré materiály týkající se erotiky a domácí mazlíčky.

Kapesné

Doporučujeme dle vlastního uvážení do 300 Kč (pro vlastní potřebu pouze při výletech).

Zdravotník

O děti se bude po zdravotní stránce starat zdravotník/zdravotnice. Zdravotníkovi tábora odevzdáte všechny přivezené léky, včetně běžných např. na bolest! Také mu/jí při předání dítěte sdělíte další důležitá upozornění ohledně zdravotního stavu dítěte.

Dokumenty s sebou

Při nástupu na tábor je třeba doložit:

1. posudek o zdravotní způsobilosti (včetně potvrzení o řádném očkování) - platnost je dva roky ode dne vydání,  ale pouze v případě, že od té doby u dítěte nedošlo ke změně zdravotního stavu případně medikace. Není možno přijet s posudkem, kde jsou uvedeny jiné léky, než jaké dítě aktuálně užívá.

2. prohlášení o bezinfekčnosti (s datem odjezdu na tábor)

3. originál kartičky zdravotní pojišťovny

Dokumenty jsou volně ke stažení na https:/www.ddmzdanice.cz/. Posudek o zdravotní způsobilosti je podmíněn vyloučením kontraindikací pro účast na táboře a řádným absolvováním předepsaného očkování.

Všechny dokumenty ke stáhnutí najdete v sekci dokumenty ke stažení.

Případný formulář pro pojišťovnu na potvrzení účasti dítěte na táboře přivezete již při nástupu dítěte na tábor. Při převzetí dítěte po ukončení tábora Vám bude potvrzený předán. Zpětné potvrzování není z personálních důvodů možné.

Adresa pro zasílání pošty 

Haluzická hájenka - táborová základna

Mouchnice 126 

Nesovice 683 33


Storno

V případě, že se ze závažných důvodů nebude moci Vaše dítě tábora zúčastnit, prosíme o jeho neprodlené odhlášení písemnou formou. Následně bude postupováno dle storno podmínek pro účastníky letních pobytů DDM Ždánice, které jsou součástí přihlášky.

Nástup na tábor a vyzvednutí dětí po ukončení tábora

První den tábora děti nastupují dle pokynů, které rodiče obdrželi v informačním emailu s přiloženým dopisem. Nástup je tedy v určitém dnu a čase. Pozdější nástup není ani po domluvě možný. Pokud dítě bude v průběhu tábora potřebovat odjet, pak návrat zpět na tábor již není možný.

Poslední den tábora je děti možno vyzvednout od 8:00 do 9:00 hodin.

Dítě si může vyzvednout pouze zákonný zástupce, případně člověk s podepsanou plnou mocí, stejně jako v případě odvozu dítěte z tábora v řádném termínu. Dřívější vyzvednutí dítěte z tábora je možné, ale jen po předchozí domluvě.

Pro případné dotazy nás kontaktujte.


JEDNOTLIVÉ TURNUSY

On line přihlašování je otevřeno od 3. 1. od 8:00 pro děti s trvalým pobytem ve Ždánicích, žáky MZŠ Ždánice.
Přihlašování bude pozastaveno 14. 1. 2024 od 20:00 do 15.1.2024 do 08:00.

Pro veřejnost se přihlašování otevírá 15. 1. 2023 od 8:00 hod.


PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR -  Domečkohrátky o jarňákách

Tábor bude realizován při minimálním počtu 12 účastníků. V případě neuskutečnění tábora budou rodiče přihlášených dětí o této skutečnosti neprodleně informováni.

Jak na přihlašování na Domečkohrátky o jarňákách???

1. on-line přihláška (přes on-line přes formulář do 15. 1. 2024 po rozkliknutí turnusu níže)

2.doručení originálu závazné přihlášky (do 19. 1. 2024)

3.platba (do 19. 1. 2024)

P40

Domečkohrátky o jarňákách

5.2. - 9.2.2024

zrušeno


Jak na přihlašování na tábory v době hlavních prázdnin???

1. on-line přihláška (přes on-line přes formulář po rozkliknutí jednotlivých turnusů níže)

2.doručení originálu závazné přihlášky (do třiceti dnů od on-line přihlášení)

3.platba (do 15. 3. 2024)


PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

P41

Příměstský tábor s hvězdářem

8.7. - 12.7.2024

Vyprodáno

P42

Příměstský tábor Domečkohrátky

22.7. - 26.7.2024

7 volných míst