TÁBORY 2023

Veškeré dokumenty k táborům najdete ZDE.

V současné době doplňujeme závazné přihlášky a platby a po kontrole, nejdříve však 25. 3. 2023, obdrží ti, kteří splnili všechny podmínky pro přijetí dítěte na pobytový tábor, informační email. 21. 3. v 15:00  budou také nabídnuta volná místa na naše tábory. Bude tedy znovuotevřeno přihlašování.


Podívejte se, jak to u nás vypadá


Jak na přihlašování???

UPOZORNĚNÍ

On line přihlašování je otevřeno pro děti s trvalým pobytem ve Ždánicích, žáky MZŠ Ždánice a děti, které navštěvují naše kroužky, od 5. 1. 2023 od 8:00 hod. a pro ostatní od 16. 1. 2023 od 8:00 hod. . Přihlášky zaslané před stanoveným termínem pro jednotlivé skupiny budou automaticky považovány za neplatné a rodiče nebudeme o této skutečnosti již zpětně informovat.

1. on-line přihláška (přes on-line přihlášku po rozkliknutí jednotlivých turnusů níže)

2. doručení originálu závazné přihlášky (do třiceti dnů od on-line přihlášení)

3. platba (do 15. 3. 2023)

Na co se můžete těšit na našich táborech?

T31    Cesta do pravěku - vypravíme se cestou necestou zpět časem až do doby mamutů, pravěkých                                                          lovců a možná ještě dále.

T33    Ať žijí duchové - program bude realizován podle filmové pohádky Ať žijí duchové -děti zažijí                                                   spoustu zajímavých lesohrátek, společně si postaví svůj vysněný hrad a opět                                                   natočí muzikál - hádejte jaký???

T34   Divoký západ - indiáni a kovbojové se sejdou na čtvrtém turnusu.

P31   PT s hvězdářem - program se bude točit kolem hvězd a nejen kolem nich.

P32  PT Mažoretky - zveme všechny zájemce o tuto sportovní disciplínu, kteří chtějí o prázdninách                                              trénovat.

Příměstské tábory jsou vždy od 8:00 do 16:00. Dítě má zajištěn program, dozor, oběd a pitný režim. Příměstské tábory se konají ve Ždánicích a v okolí s pevnou základnou na DDM nebo na hvězdárně. Při příznivé epidemiologické situaci je do programu zařazena i návštěva koupaliště ve Ždánicích.


Pro koho jsou tábory určeny???

Letní dětské pobytové tábory mohou absolvovat děti - žáci ZŠ, tj. žáci 1. -9. třídy. Nejmladší se mohou účastnit ti, kteří ve šk. roce 2022/23 ukončí 1. třídu a nejstarší ti žáci, kteří ve šk. roce 2022/23 ukončí 9. třídu ZŠ. Příměstské tábory po domluvě můžeme umožnit absolvovat i dětem mladším - myšleno předškolákům.

Přihlašování

Přihlašování je přes on-line formulář po rozkliknutí jednotlivých turnusů níže. Potvrzení o přihlášení se Vám zobrazí na monitoru počítače onámením o odeslání formuláře. Fotografie obrazovky může případně sloužit jako potvrzení o odeslání. Přihlášení on-line je pouze jednou částí blokace místa na letním táboře. Dále je třeba zkontrolovat kontraindikace pro nástup na tábor (viz dokumenty k táborům).

Následně je nutno dodat do třiceti dnů od on-line přihlášení na DDM Ždánice vyplněný originál papírové přihlášky. Tento je možno doručit osobně a v případě naší nepřítomnosti jej vhodit do schránky nebo zaslat poštou. Je třeba dodat originál přihlášky, ne pouze její sken.

Rodiče, kteří budou mít všechny náležitosti k přihlášení dítěte splněny, budou obesláni hromadným informativním emailem po kontrole, která proběhne 16. 3. 2023.

Platba

Další důležitou věcí je uhradit celou částku za tábor, převodem na náš účet 107-9294840267/0100, který je také uvedený na papírové přihlášce. Dále Vás chceme informovat, že termín pro uhrazení platby za tábor je do 15. 3. 2023 . V případě nesplnění jedné z těchto podmínek bude místo vašeho dítěte postoupeno je dalším zájemcům. Pokyny k platbě naleznete na přihlášce a na /www.ddmzdanice.cz/.

Jak na přihlašování???

1. on-line přihlášk(přes on-line přes formulář po rozkliknutí jednotlivých turnusů níže)

2.doručení originálu závazné přihlášky (do třiceti dnů od on-line přihlášení)

3.platba (do 15. 3. 2022)

Případný požadavek na platbu vystavenou fakturou je nutno předem projednat s ředitelem DDM (tel. 702 091 351). Zpětné vystavování faktur není možné!!!

Cena tábora 

V ceně je zahrnuto ubytování, plná penze s celodenním pitným režimem, provozní náklady, zdravotní dohled, vedoucí, noční ostraha a táborové tričko.

Ubytování

Děti jsou ubytovány dle věku a pohlaví ve zděné budově hájenky v pokojích po čtyřech, po šesti a po osmi nebo v chatkách po čtyřech. Všechna lůžka jsou vybavena antialergickou ložní sadou a děti dostanou čisté povlečení a prostěradlo.

Areál se skládá z Haluzické hájenky, kryté i venkovní jídelny, společenské místnosti s krbovými kamny, táborového ohniště, klubovny, patnácti chatek a bazénu s brouzdalištěm. V areálu jsou stoly na kulečník, stolní fotbal, ping pong, aj. K dispozici je samozřejmě odpovídající sociální zařízení s tekoucí teplou vodou.

Požadavky na ubytování uspokojujeme v případě, že nám to umožní věková struktura dětí a jejich pohlaví. Vaše požadavky pro nás nejsou a nemohou být závazné. Samozřejmostí však je, že se jim snažíme co nejvíce vyhovět, ale jsme limitováni i počtem pokojů, lůžek a vytvořením odpovídajících oddílů.

Strava

Strava je připravována v táborové kuchyni 5 × denně s celodenním pitným režimem. Upozorňujeme, že na táborech nelze připravovat individuální stravu dle požadavků rodičů a dětí. 

Doporučené vybavení 

Sportovní obuv a oblečení pro pobyt v přírodě, oblečení pro chladnější dny plavky, sluneční brýle, krém na opalování, pokrývka hlavy, ručník a osuška k bazénu, repelent, teplé pyžamo, hygienické potřeby, odpovídající množství spodního prádla a ponožek (lépe více), pláštěnka, přezůvky, psací potřeby, baterka, popř. hudební nástroje, knihy, časopisy, stolní, karetní a deskové hry. 10x balíček kapesníků, kolíčky na prádlo, gumáky, dopisní papír, obálky se známkou a předepsanou adresou, baťůžek na výlety.

Nedoporučujeme brát s sebou: Mobilní telefony (není zde signál), elektroniku, šperky, větší obnos peněz. Přísně zakázáno brát s sebou: Alkohol, cigarety, omamné látky, střelné a jiné zbraně a veškeré materiály týkající se erotiky, domácí mazlíčky.

Kapesné

Doporučujeme dle vlastního uvážení do 300 Kč (pro vlastní potřebu pouze při výletech).

Zdravotník

O děti se bude po zdravotní stránce starat zdravotník/zdravotnice. Zdravotníkovi tábora odevzdáte všechny přivezené léky, včetně běžných např. na bolest! Také mu/jí při předání dítěte sdělíte další důležitá upozornění ohledně zdravotního stavu dítěte.

Dokumenty s sebou

Při nástupu na tábor je třeba doložit:

1. posudek o zdravotní způsobilosti (včetně potvrzení o řádném očkování)

2. prohlášení o bezinfekčnosti (s datem odjezdu na tábor)

3. originál kartičky zdravotní pojišťovny

Dokumenty jsou volně ke stažení na https:/www.ddmzdanice.cz/. Posudek o zdravotní způsobilosti je podmíněn vyloučením kontraindikací pro účast na táboře a řádným absolvováním předepsaného očkování.

Všechny dokumenty ke stáhnutí najdete v sekci dokumenty ke stažení.

Případný formulář pro pojišťovnu na potvrzení účasti dítěte na táboře přivezete již při nástupu dítěte na tábor. Při převzetí dítěte po ukončení tábora Vám bude potvrzený předán. Zpětné potvrzování není z personálních důvodů možné.

Adresa pro zasílání pošty - tato je pravidelně vybírána a dovážena dětem na tábor

Adresa do tábora: DDM Ždánice

Jméno dítěte

Tábor HaHá + označení turnusu

Sokolská 525

696 32 Ždánice

Storno

V případě, že se ze závažných důvodů nebude moci Vaše dítě tábora zúčastnit, prosíme o jeho neprodlené odhlášení písemnou formou. Následně bude postupováno dle storno podmínek pro účastníky letních pobytů DDM Ždánice, které jsou součástí přihlášky.

Nástup na tábor a vyzvednutí dětí po ukončení tábora

První den tábora děti nastupují dle pokynů, které rodiče obdrželi v informačním emailu s přiloženým dopisem. Nástup je tedy v určitém dnu a čase. Pozdější nástup není ani po domluvě možný.

Poslední den tábora od 8:00 do 9:00 hodin.

Dítě si může vyzvednout pouze zákonný zástupce, případně člověk s podepsanou plnou mocí, stejně jako v případě odvozu dítěte z tábora v řádném termínu. Dřívější vyzvednutí dítěte z tábora je možné, ale jen po předchozí domluvě.

Pro případné dotazy nás kontaktujte.


JEDNOTLIVÉ TURNUSY

5. 1. 2023

On line přihlašování je otevřeno od 5.1., 8:00 pro děti s trvalým pobytem ve Ždánicích, žáky MZŠ Ždánice a děti, které navštěvují naše kroužky.
Přihlašování bude pozastaveno 15.1.2023, 22:00 - 16.1.2023, 08:00.

Pro veřejnost se přihlašování otevírá 16. 1. 2023, 8:00 hod.

Informace 8:28 - vzhledem k vysokému počtu přihlášek je dočasně pozastaveno přihlašování. Po sečtení přihlášek bude aktualizován počet volných míst a přihlašování bude opět otevřeno.
09:05 - přihlašování na volná místa je opět otevřeno


PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

P31

Příměstský tábor s hvězdářem

10. - 14. 7. 2023


P32

Příměstský tábor - Mažoretky

17. - 21. 7. 2023