TÁBORY 2020

Veškeré dokumenty k táborům najdete ZDE.


Podívejte se, jak to u nás vypadá

UPOZORNĚNÍ

Vyzvednutí dítěte z tábora - dítě si může vyzvednout vždy pouze zákonný zástupce, případně člověk s plnou mocí.

Pokud je vaše dítě přihlášeno na tábor DDM Ždánice. První, což je vyplnění on-line přihlášky, máte již zřejmě úspěšně za sebou. Nyní je nutno dodat na DDM Ždánice do 15.3.2020 vyplněný originál papírové přihlášky. Tento je možno doručit osobně a v případě naší nepřítomnosti jej vhodit do schránky nebo zaslat poštou. Dále Vás chceme informovat, že termín pro uhrazení platby za tábor je do 15.3.2020. Žádáme Vás o dodržení tohoto termínu. V případě neuhrazení platby bude místo vašeho dítěte postoupeno dalším zájemcům. Pokyny k platbě naleznete na přihlášce a na /www.ddmzdanice.cz/.Při nástupu na tábor je třeba doložit posudek o zdravotní způsobilosti a prohlášení o bezinfekčnosti. Dokumenty jsou volně ke stažení na https:/www.ddmzdanice.cz/. Posudek o zdravotní způsobilosti je podmíněn vyloučením kontraindikací pro účast na táboře.

Do konce února všem, kteří se přihlásili na naše tábory, odešleme první informační email. V případě, že jej do 1.3.2020 neobdržíte a dítě jste přihlašovali, neprodleně nás kontaktujte. Děkujeme.

15.1.2020 spouštíme online přihlašování.


Na co se můžete těšit na našich táborech?

Výprava za dobrodružstvím-klasický tábor plný koupání, her a lesohrátek. Je vhodný pro začínající táborníky i pro zkušené táborové harcovníky.

Haluzický ro(c)k-prožijeme na táboře za deset dní celý kalendářní rok-oslavíme Vánoce, užijeme si Silvestra, upleteme pomlázky....a kromě jiného ještě každý oddíl na táboře natočí svůj vlastní videoklip.

Vodní svět-sice se všechno bude točit kolem vody, ale záleží na počasí, kolik se toho odehraje v bazéně a kolik na souši. Umět plavat není pro tábor podmínkou.

Haluziáda-bude probíhat v olympijském duchu....zasoutěžíme si a zasportujem. Kdo by však čekal tradiční sporty, tak bude překvapen, protože my si vyzkoušíme i spoustu nových.

Příměstské tábory - začátek vždy v 8:00 a ukončení v 16:00. P01, P02 i P03 -sraz i ukončení na DDM Ždánice.


Přihlašování na letní pobytové tábory v Haluzicích i na tábory příměstské začne 15. ledna 2020 v 0:01h. Žáci ZŠ ze Ždánic se mohou přihlašovat již o týden dříve, a to: 8.ledna 2020 v 0:01h.

Přihlašování bude on-line přes formulář po rozkliknutí jednotlivých turnusů níže. Přihlášení on-line je pouze jednou částí blokace místa na letním táboře. Dále je třeba zkontrolovat kontraindikace pro nástup na tábor (viz dokumenty k táborům). Další důležitou věcí je uhradit celou částku za tábor, převodem na náš účet 107-9294840267/0100, který je také uvedený na papírové přihlášce, kterou je také nutné dodat vyplněnou a podepsanou na domeček. Platbu vystavené faktury je nutno předem projednat s ředitelem DDM. Zpětné vystavování faktur není možné!!! Je třeba dodat originál přihlášky, ne pouze její sken. Jsou to zase naše zkušenosti, bohužel ne všichni dovezli originál společně s dítětem na tábor. Děkujeme za pochopení.

Množí se dotazy, jak staré dítě může jet na tábor. Letní dětské pobytové i příměstské tábory mohou absolvovat děti- žáci ZŠ, tj. žáci 1.-9.třídy. Nejmladší mohou jet ti, kteří ve šk.roce 2019/20 ukončí 1.třídu a nejstarší mohou jet ti žáci, kteří ve šk.roce 2019/20 ukončí 9.třídu ZŠ.

Dalším častým dotazem je možnost dřívějšího vyzvednutí dítěte z tábora. Toto je možné, ale jen po předchozí domluvě. Dítě si může vyzvednout vždy pouze zákonný zástupce, případně člověk s plnou mocí, stejně jako v případě odvozu dítěte z tábora v řádném termínu.  V letošním roce není možno z důvodu opatření proti šíření covid-19 dítě přivézt na tábor o den či o dva později.

Potvrzení o účasti na táboře vydáváme až po absolvování tábora.

Po vyplnění on-line přihlášky vám nepřijde automatická odpověď, přihlášky musíme zkontrolovat a až po té vám zašleme potvrzení o přijetí přihlášky. Platby budeme kontrolovat hromadně, nežádejte tedy o jejich jednotlivé potvrzování. Začátkem března 2020 upozorníme e-mailem ty, kteří ještě neuhradili, aby to do 15.3.2020(posledního možného data platby) provedli.


Dopisy pro děti vhazujte či zasílejte:

DDM Ždánice, jméno dítěte, Sokolská 525, 696 32 Ždánice.


Kontrola plateb a přihlášek

Kontrola plateb a přihlášek na tábory v roce 2020 proběhne 18. března 2020. Kontaktovat budeme pouze rodiče dětí u kterých se objeví nějaké nedostatky. Po doplnění a dokončení kontroly obdrží všichni účastníci informační email.