KROUŽKY - Nabídka kroužků pro školní rok 2024/2025 je již připravena


                                                                           JAK SE PŘIHLÁSIT NA KROUŽEK???

Dětem, které navštěvují náš kroužek v tomto školním roce 2023/2024, chceme dát možnost přednostního přihlášení pro příští školní rok 2024/2025, aby mohly, pokud mají zájem, v kroužku pokračovat. Pro ně je tedy možné přihlášení již v měsíci červnu - konkrétně od 10. 6. 2024. Nutno je doručit nám originál vyplněné přihlášky a neprodleně zaplatit úhradu za kroužek. Bez platby bude místo postoupeno těm, kteří se začnou přihlašovat v červenci.

Od 1. 7. do 15. 9. 2024 je nutné přinést (klidně vhodit do schránky na DDM nebo poslat poštou) podepsanou kompletní papírovou přihlášku (ke stažení níže) a neprodleně uhradit poplatek za kroužek převodem na bankovní účet č. 107-9294840267/0100. Do poznámky uveďte jméno a příjmení dítěte a název kroužku. Bez platby bude místo postoupeno dalším zájemcům.


PŘIHLÁŠKY NA KROUŽKY ZDE

Naše kroužky jsou prioritně určeny pro děti školního věku.

(pokud není v popisu kroužku nebo v jeho názvu uvedeno jinak)

Časy kroužků zatím ladíme s vedoucími i vedením škol. Změna času kroužků vyhrazena.

Začínáme od října a kroužky probíhají do konce května.

Kroužky probíhají pouze ve dnech školního vyučování.

 Upozorňujeme rodiče, že po zaplacení kroužku, již nelze po odhlášení dítěte platbu vrátit.

Uvedené ceny kroužků jsou platné při přihlášení do 15. 9. 2024. 

Pro pozdější přihlášení ( od října ) bude cena dvojnásobná.


ARCHLEBOV


ČEJČ


ŽDÁNICE


STRÁŽOVICE