KROUŽKY - Nabídka kroužků pro školní rok 2022/2023 je již připravena

Z důvodu vážné ekonomické krize a enormního zdražování se vedení DDM Ždánice rozhodlo pro školní rok 2022/2023 snížit cenu kroužkovného tak, aby byla zajištěna dostupnost kroužků pro všechny děti.

                                                                           JAK SE PŘIHLÁSIT NA KROUŽEK???

Do 30.9.2022 je nutné přinést (klidně vhodit do schránky na DDM nebo poslat poštou) podepsanou kompletní papírovou přihlášku (ke stažení níže) a uhradit poplatek za kroužek převodem na bankovní účet č. 107-9294840267/0100. Do poznámky uveďte jméno a příjmení dítěte a název kroužku.


PŘIHLÁŠKY NA KROUŽKY ZDE

Časy kroužků zatím ladíme s vedoucími i vedením škol. Změna času kroužků vyhrazena.

Začínáme od října a kroužky probíhají do konce května.


Kroužky probíhají pouze ve dnech školního vyučování.

 Upozorňujeme rodiče, že po zaplacení kroužku, již nelze po odhlášení dítěte platbu vrátit. 

                                      Za kroužky musí uhradit rodiče částku v plné výši v měsíci září. 

Mgr. Roman Klimek

Pokud dítě bude přihlášeno do kroužku až po 1. 11. 2022 bude za něj požadována plná platba.


ARCHLEBOV

Šikovné ručičky I, II

• od 1. třídy

Naučíme se s dětmi pracovat s různými materiály a výtvarnými technikami. Činnosti budou voleny tématicky, v souvislosti na roční období a svátky. Těšit se mohou na tvoření z papíru, přírodnin, modelování, práci z recyklovatelných materiálů, drátkování a mnoho dalšího. Rozvinou si jemnou motoriku, představivost a fantazii. Veškeré výrobky si děti odnesou domů.

Archlebov, základní škola, 400 Kč za rok, pondělí 12:00 - 13:00 a pondělí 13:00 - 14:00, volných míst 10+10


Atletika

• od 1. třídy

Osvojíme si základy atletiky a zahrajeme si různé pohybové hry zejména venku a při špatném počasí v tělocvičně.

Archlebov, základní škola, 300 Kč za rok, pondělí 14:00 - 15:00, volných míst 15


Tancovánky - otevíráme nově na podnět rodičů

• od 1. třídy

Naučíme se spoustu veselých tanečků a připravíme vystoupení pro maminky.

Archlebov, základní škola, 300 Kč za rok, čtvrtek 12:30 - 13:30, volných míst 15


Klubíčko

Klub otevřený všem maminkám a dětem od 0 do 4 let. Naučíme se pohybové říkanky, písničky, vytvoříme originální díla s těmi nejmenšími. Děti se protáhnou, pohrají a naváží kontakty s novými kamarády a maminky se podělí o zkušenosti a nápady spojené s výchovou a péčí o naše nejmenší.

Archlebov, základní škola, 300 Kč za rok, pondělí 15:00 - 17:00, volných míst 10


Jóga pro dospělé

Protahovací a posilovací cviky, dechové cvičení, nalezení klidu a harmonie.

Archlebov, základní škola, 1. 000 Kč za rok, čtvrtek 19:00-20:00


ČEJČ

Sportík

• od 1. do 5. třídy

Zahrajeme si nejrůznější pohybové a míčové hry v přírodě, na hřišti a v zimě v tělocvičně. Nuda to rozhodně nebude!

Čejč, 300 Kč za rok, čtvrtek 14:00 - 15:00, volných míst 15


Keramický kroužek

• od 1. do 5. třídy

Naučíme se různými technikami pracovat s keramickou hlínou a všechny výrobky si děti po vypálení odnesou domů.

Čejč, 400 Kč za rok, čtvrtek 15:00 - 16:00, volných míst 10


Divadelní kroužek DUHA 

• od 1. do 9. třídy

Divadélko s Barčou pro všechny divadelní nadšence!

Čejč, pondělí 15:30 - 17:00, 100 Kč za rokPřírodovědecký (přírodovědně-turistický)

• od 1. do 9. třídy

Na své si přijdou zájemci o zvířata, rostliny a zázraky v celé živé přírodě.

Čejč, středa 15:30 - 16:30, ev. několikahodinové bloky dle domluvy s vedoucí kroužku - Barčou,  100 Kč za rok 


ŽDÁNICE

Atletika

• od 1. třídy

Osvojíme si základy atletiky a zahrajeme si různé pohybové hry zejména venku a při špatném počasí v tělocvičně.

Ždánice, základní škola, kroužek je v tomto školním roce zdarma, pondělí 15:30 - 16:30, volných míst 15

Keramický kroužek a kroužek keramiky pro rodiče s dětmi

Naučíme se pracovat s keramickou hlínou a podle předlohy i vlastních návrhů si vyrobíme malá umělecká dílka. Všechny výrobky si po vypálení odnesete domů.

Ždánice, úterý 16:00-17:00, 400 Kč za rok, Volných míst 10

Do tohoto kroužku se mohou přihlásit i zájemci z řad široké veřejnosti a cena pro ně je 1.600 Kč za rok. 


Nordic Walking  - pro malý zájem letos neotevřeno

Česky Severská chůze, je chůze se speciálními holemi pro zlepšení kondice. Naučíme se správně a efektivně chodit a díky pohybu i pobytu v přírodě se otužíme, zlepšíme fyzickou i psychickou kondici a možná i dáme typ na redukci váhy.

Hole jsou bezplatně k zapůjčení. 

Do tohoto kroužku se mohou přihlásit i zájemci z řad široké veřejnosti.  

Ždánice, Úterý  15:00 - 16:00, 200 Kč za rok, Volných míst 10 - pro malý zájem neotevřeno.


Hvězdářský kroužek - Hvězdičky a Sirius

Pro všechny snílky i vědce, kteří se rádi dívají na oblohu a chtějí vědět, co všechno se tam skrývá. Kroužky se dělí podle věku a pokročilosti.

Hvězdičky - převážně pro děti 1.stupně ZŠ, středa od 15:30 do 16:30

Sirius - zejména pro děti 2.stupně ZŠ, středa od 16:30 do 17:30

Sirius II. - zejména pro děti 2.stupně ZŠ a gymnázií, pondělí - vícehodinové bloky dle domluvy s panem hvězdářem.

Ždánice - hvězdárna, 400 Kč za rok, volných míst 10 + 10 + 10


Klubíčko

Klub otevřený všem maminkám a dětem od 0 do 4 let. Naučíme se pohybové říkanky, písničky, vytvoříme originální díla s těmi nejmenšími. Děti se protáhnou, pohrají a naváží kontakty s novými kamarády a maminky se podělí o zkušenosti a nápady spojené s výchovou a péčí o naše nejmenší.

Ždánice - Klub na hvězdárně, Středa 15:00 - 17:00, 300 Kč za rok, volných míst 10


Zálesák I, II

• od 1. do 9. třídy

Kroužek pro holky i kluky. Naučíme se přežít v přírodě, střílet ze vzduchovky a z luku, na výletech do přírody se zabavíme aktivitou bushcraft.

Ždánice - klubovna DDM, pondělí 17:00-19:00, 300 Kč za rok.


Mažoretky 

• od 3 let do 9. třídy 

Jsou klasika :) Pro dívky, co rády tančí a nestydí se. 

Ždánice, pondělí od 17:30-19:30, pátek 15:30-20:30, gymnastický sál a tělocvična, Ždánice 200 Kč rok.


Ždáničánek I, II

• od předškoláků do 9. třídy 

Pod vedením paní Jany Duroňové, Jany Křivánkové a Heleny Švábíkové se děti naučí folklórní tance a seznámí se s lidovými zvyky. 

První zkouška Ždáničánku proběhne ve čtvrtek 8. 9. v 16 hodin, což bude následně i čas pravidelných schůzek.

Ždánice -KD, 200 Kč za rok.


T.O Kamarádi I, II

• od 1. do 9. třídy 

Tábornický oddíl Kamarádi se zaměřuje na táboření, turistiku a všechny krásné zážitky spojené s životem v přírodě. 

Ždánice - infocentrum města Ždánice, pátek 16:00 - 18:00, 200 Kč za rok.


Kuchaření - kroužek vaření

• od 1. do 9. třídy  

Vaření pro malé i větší kuchaře. Naučíme se připravit něco ze studené kuchyně, upéct buchty i vánoční cukroví a naučíme se připravovat jednoduché obědy. 

Ždánice, každá poslední sobota v měsíci od 8:00 - 12:00, 300 Kč za rok, volných míst 10 

Vzhledem k tomu, že v říjnovém termínu kroužku jsou podzimní prázdniny, bude se kroužek konat následující sobotu, což je v sobotu 5. 11. od 8:00 na DDM ve Ždánicích. Děti si s sebou přinesou zástěru a ingredience na svou oblíbenou pizzu. Těsto uděláme společně a vlastní pizzu si každý vyválí, ozdobí a upeče sám.

Vážení rodiče, příští Kuchaření, 25. 2. 2023, musí každé dítě přinést 200,- Kč na další nákup potravin pro potřeby kroužku.


Polytechnický kroužek

• od 1. do 9. třídy  

Od dřevěných až po chytré stavebnice, kroužek rozvíjí nejen fantazii a technické myšlení dětí, ale i jejich zručnost a jemnou motoriku.

Ždánice, úterý 16:00-17:00, 400 Kč za rok, volných míst 15 


Jóga pro dospělé

Protahovací a posilovací cviky, dechové cvičení, nalezení klidu a harmonie.

Ždánice, čtvrtek 17:15-18:15, 1.000 Kč za rok, volných míst 10