ATLETIKA - ARCHLEBOV

Základy atletiky si můžeš osvojit právě v kroužku atletiky. Kromě toho si

zahraješ různé pohybové hry zejména venku a při špatném počasí v tělocvičně.

Archlebov, základní škola, čtvrtek od 12:40 , 400 Kč za rok