Astrodémoni

Schůzky budou probíhat vždy třetí pondělí v měsíci od 16:00 do 20:00 hodin v prostorách hvězdárny ve Ždánicích, nebo dle domluvy s panem hvězdářem. K dispozici je digitální planetárium a pozorovatelna s astronomickými dalekohledy i astrofotografickým vybavením. Během schůzek se budeme věnovat různým zajímavým tajům blízkého i vzdáleného vesmíru, přičemž členové se budou moci podílet i na demonstracích pro veřejnost a postupně se stanou spolupracovníky hvězdárny. Kroužkaři mají volný vstup na všechny přednášky externích odborníků i na všechny pořady a veřejná astronomická pozorování pořádané hvězdárnou. První schůzka se uskuteční 2. října. Poplatek na školní rok 2024/2025 je 700 Kč. Tato cena je platná pouze do konce září, od začátku října bude cena 1400 Kč. Cena pro dospělé je 2000 Kč. Postup přihlašování viz internetové stránky www.ddmzdanice.cz.

Ždánice - hvězdárna, jednou měsíčně, třetí pondělí v měsíci.

 700 Kč za rok, zájemci z řad široké veřejnosti 2 000 Kč za rok.