Astronomie a astrofotografie

Schůzky budou probíhat vždy druhé pondělí v měsíci od 16:00 do 20:00 hodin v prostorách hvězdárny ve Ždánicích, nebo dle domluvy s panem hvězdářem. K dispozici je digitální planetárium a pozorovatelna s astronomickými dalekohledy i astrofotografickým vybavením. Během schůzek se budeme věnovat různým zajímavým tajům blízkého i vzdáleného vesmíru, ale minimálně polovina času bude věnována astrofotografii. Od fotografování dírkovou komorou přes mobil až po astronomický dalekohled. Rozvíjí nejen fantazii a technické myšlení, ale i umělecké cítění. Kroužkaři mají volný vstup na všechny přednášky externích odborníků i na všechny pořady a veřejná astronomická pozorování pořádané hvězdárnou. První schůzka se uskuteční 2. října. Poplatek na školní rok 2024/2025 je 700 Kč. Tato cena je platná pouze do konce září, od začátku října bude cena 1400 Kč a cena pro dospělé je 2000 Kč. Postup přihlašování viz internetové stránky www.ddmzdanice.cz. NAUČME SE ČÍST KAPITOLY Z ÚŽASNÉ KNIHY VESMÍRU ! 

Pro děti 2. stupně ZŠ a gymnázií, pondělí - vícehodinové bloky dle domluvy s panem hvězdářem.

Ždánice - hvězdárna, jednou za měsíc v pondělí, 700 Kč za rok.