KERAMICKÝ KROUŽEK

volných míst 12

V tomto velmi oblíbeném kroužku se děti naučí pracovat s hlínou, tvořit pěkné

a netradiční výrobky a seznámí se s modelářskými technikami.

Kroužek keramiky nejenže rozvíjí jemnou motoriku a manuální zručnost,
ale díky souhře rukou a myšlení dochází ke zlepšení mozkových funkcí a zapojení obou hemisfér.

Čejč, 1000 Kč za rok, 1.-5.ročník ZŠ

1. schůzka kroužku Keramika bude ve čtvrtek 5. 10. od 15:00 do 16:00 ve škole v Čejči - děti si vyzvednu z družinky. S sebou zástěrku nebo větší tričko a přezůvky. Vzhledem k velkému množství přihlášených dětí, bude kroužek probíhat po blocích v dvoutýdenních cyklech a děti budou tedy chodit ob týden vždy od 15:00 do 16:30. Rozdělení dětí proběhne na první schůzce a dětem bude předán i soupis schůzek na pololetí pro jednotlivé skupiny.