PŘIHLÁŠKA NA KROUŽEK

Do 30.9.2021 je nutné přinést podepsanou kompletní papírovou přihlášku (ke stažení níže) a uhradit poplatek za kroužek převodem na bankovní účet č. 107-9294840267/0100. Do poznámky uveďte jméno a příjmení dítěte a název kroužku.

Kompletní papírová přihláška do kroužku ke stažení zde:

INFORMACE K PLATBĚ ZA KROUŽKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

Vzhledem k nepředvítalelnosti nařízení vlády ohledně činnosti středisek volného času a domů dětí a mládeže jsem se rozhodl učinit změnu v platbách za kroužky ve školním roce 2021/2022. U kroužků, kterých roční poplatek je 600.- a více Kč, budou rodiče v měsíci září hradit 100.-Kč jako zápisné do kroužku a zbývající část kroužkovného uhradí po ukončení 1. a 2. pololetí. Znamená to, že pokud vláda neomezí naši činnost bez ohledu na to, zda dítě bude či nebude z vlastní vůle chodit do kroužku, bude muset rodič plnou částku uhradit. V případě omezení z nařízení vlády bude požadováno doplacení odpovídající částky mimo dobu omezení. Za ostatní kroužky musí uhradit rodiče částku v plné výši v měsíci září.

Mgr. Roman Klimek


Dokumenty k Ochraně zdraví najdete zde: