ASTRONOMIE A ASTROGRAFIE

Od fotografování dírkovou komorou přes mobil až po astronomický dalekohled.
Rozvíjí nejen fantazii a technické myšlení dětí, ale i jejich umělecké cítění. 
Přihlásit se mohou i zájemnci z řad široké veřejnosti.

Pro děti 2. stupně ZŠ a gymnázií, pondělí - vícehodinové bloky dle domluvy s panem hvězdářem.

Ždánice - hvězdárna, jednou za měsíc v pondělí, 600 Kč za rok.