DENÍK T85

23.8. osmý den tábora byl ve znamení odjezdu. Po snídani si děti vyzvedli rodiče ( kterým se určitě už velmi stýskalo) a tábor skončil. Ať žije tábor 2019.

22.8. sedmý den tábora byl posledním dnem her a soutěží. Dopoledne jsme plnili studánky a prolézali pavučinu. Pavučina nám dala zabrat, přesto jsme ji úspěšně všichni zvládli. Po obědě a poledním klidu jsme naposled zavítali do bazénu a náležitě jsme si to užili. Po svačině a zmrzlinovém poháru jsme luštili šifry a pak nás čekalo překvapení - ukázka bike trialu. Před večeří jsme sbalili kufry. Večer jsme sečetli body získané za celý týden a vyrazili na jarmark, kde jsme body směnili za dárečky. Na závěr večera bylo letní kino a film Jak se krotí krokodýli.

21.8. šestý táborový den jsme celé dopoledne hledali tajemný text. Po vydatném obědě jsme spočnuli a poté vyrazili do bazénu. Po osvěžení v bazéně jsme prověřili své matematické schopnosti, nic závažného a složitého :-). Tak trochu jsme sčítali a odčítali, ti starší i násobili a dělili - hráli jsme hru zvanou matematičák. Dopadlo to dobře, většina počítat umí. Večer si mladší vyrobili obrázek pískováním a starší se snažili projít bludištěm a zapamatovat si předměty, na které cestou narazili. A aby to nebylo tak jednoduché, měli zavázané oči.

20.8. Pátý táborový den jsme po snídani vyrazili na výlet do Art mlýna v Bohuslavicích. Po pro některé náročné cestě jsme zhlédli starodávnou školní třídu, mlýnici a její zařízení, mlynářskou světnici, vyslechli jsme si zajímavou legendu a občerstvili se. Pak jsme vyrazili na zpáteční cestu. Protože sluníčko dneska hodně " topili", tak nás vedoucí odvezli hasičským autem zpět do tábora. Po pozdním obědě a zaslouženém odpočinku jsme se vykoupali v bazéně a zahráli si básničkovou stezku.Večer jsme prověřili své estetické cítění a dovednosti a vypískovali jsme si obrázek.

19.8. Čtvrtý den tábora se nesl v duchu sportování ve více či méně vtipných disciplínách. Dopoledne jsme si zahráli v lese golf, ano golf. A šlo nám to skvěle. Po golfu jsme se nasmáli při Hajzlbábě a utíkali před střevními potížemi J.

Po odpolední chvilce v bazéně proběhlo mistrovství akvabelových skupin. Všichni byli úspěšní. A pak jsme se ztráceli a nacházeli v bludišti, tvořili jsme vodovodní potrubí, hledali cestu přes minové pole a lovili čísla z rybníčku. Celodenní zábavu jsme zakončili v letním kině s Špunty na vodě.

18.8. Třetí den tábora jsme v duchu olympiády plnili osm disciplín a to: kimovku (procvičování paměti), přeskládávání kelímků, střelba z biatlonových pušek, skok z místa, přeskok přes švihadlo, navlékání korálků, předělávání houbiček z kotlíku do kotlíku čínskými tyčinkami a běh mezi kuželi. Po obědě a poledním klidu jsme se rozlosovali do nových týmů, šli se zchladit a poté lovili perly a balónky. Odpoledne jsme hráli míčové hry. Po večeři jsme se odebrali k táboráku, kde jsme si po oddílech zazpívali táborové písničky, opekli špekáčky, pouklízeli a šli spát.

17.8.  Druhý den tábora jsme jako správní rytíři zahájili fyzickou přípravou – rozcvičkou. Po rozcvičce jsme posnídali, uklidili svoje příbytky a vyrazili za dopoledním dobrodružstvím. Zahráli jsme si člověče, nezlob se ( no zlobili se mnozí :-) ) a hledali lžičku do kafíčka.

Po obědě a odpoledním klidu  byl našim útočištěm bazén. Zprvu jsme se koupali, a pak jsme se vydali na cestu rytíře de Moley do Svaté země, naším úkolem bylo přepravit na voru celé družstvo z jedné strany bazénu na druhou. A protože rytíři potřebují i zásoby, tak jsme dali síly dohromady a spolu s naší šikovností jsme přepravili „zásoby“. Večer jsem „zapařili“ na diskotéce.

16.8.  Po roce jsme opět zavítali na Haluzickou  hájenku, tentokrát se táborové dění nese v duchu templářských rytířů. Po příjezdu a ubytování jsme spolu s oddílovými vedoucími  prověřili svoje znalosti táborového řádu a chování na táboře, vymysleli jsme názvy oddílů a svlažili svá rozpálená tělíčka v bazéně. Ve večerním programu jsme namalovali oddílové vlajky a složili oddílový pokřik.