Myslivecký a sokolnický kroužek

Myslivecký a sokolnický kroužek Ždánice (dále jen MSK) bude zájmovým kroužkem pro kluky a holky, co mají rádi přírodu a zajímají se o dění v ní.

V MSK se budeme učit poznávat a chránit přírodu, především zvěř, ale i ostatní zvířata a rostliny. Zábavnou formou se zapojíme do různých mysliveckých činností v průběhu roku. Naučíme se pozorovat a rozpoznávat zvěř, používat myslivecké zvyky, tradice a mluvu. V kroužku se zaměříme na specifické odvětví myslivosti, a to na sokolnictví. Nahlédneme do problematiky chovu, výcviku a umění lovu s dravými ptáky.

Zapojíme se do projektu 'malý Adept myslivosti" při časopisu Myslivost (více info na https://www.myslivost.cz/mam) a dle zájmu i do soutěže "O zlatou srnčí trofej" při ČMMJ (https://www.cmmj.cz/zlata-srnci-trofej).

Schůzky MSK budou probíhat ve dvoutýdenních intervalech vždy ve středu od 16-18 hod v klubovně DDM Ždánice. Dále budeme podnikat vycházky do přírody v okolí Ždánic, dle možností i výlety na myslivecké, kynologické nebo sokolnické akce a návštěvy u zajímavých mysliveckých odborníků.

Ždánice, klubovna DDM Ždánice, středa 16:00 - 18:00, 600 Kč za rok, 1.-9.ročník ZŠ

Kroužek zatím letos pro malý zájem neotvíráme, ale zájemce o něj zveme do Zálesáku, protože tam se můžete s panem sokolníkem seznámit a v příštím roce se k němu do kroužku přihlásit.