Příměstský tábor 21

Příměstský tábor - Mažoretky 11. -15. 7. 2022

Letos se tábora účastnilo 11 děvčat, která se skoro všechna znají z kroužku mažoretek, tudíž nám odpadlo seznamování a pouze jsme upevňovaly vztahy ve skupině. Během pěti dnů si děvčata zopakovala pohybovou průpravu, základy pochodu a zapracovala na prvcích s hůlkou. Vzájemně se učily spolupráci, nasmály  se a trénovaly. V průběhu týdne si každá skupinka vymyslela vlastní skladbu a tu pak v závěru tábora předvedla. Nechyběla ani švihadlová výzva, ve které jasně zvítězila Mirečka Konečná. Kromě tréninku jsme si ale stihli zajít na místní koupaliště, hvězdárnu a prozkoumali okolí Ždánic.