POLYTECHNICKÝ KROUŽEK

Čekají Vás chytré stavebnice, kroužek rozvíjí nejen fantazii a technické myšlení dětí,
ale i jejich zručnost a jemnou motoriku.

Ždánice, úterý 16:00-17:00, 400 Kč za rok, 1.-9.ročník ZŠ

1. schůzka Polytechnického kroužku bude v úterý 3. 10. od 16:00 do 17:00 na DDM Ždánice, Sokolská 525. S sebou přezůvky a pití.