PŘÍMĚŠŤÁK II 2018

Druhý příměstský tábor tohoto léta se konal 13.-17.8.2018 na domečku ve Ždánicích. V počtu 15 dětí jsme si užili celý týden. Zajímavé téma Staré pověsti české se prolínalo celým táborem a děti se dokonce i něco naučily. První den se klasicky rozdělily na dvě družiny, vymyslely si jméno, vlajku a pokřik. Družiny proti sobě celý týden bojovaly a snažily se získat co největší území českých zemí. Slunečná odpoledne jsme strávili na koupališti ve Ždánicích...